Tipografie – Cărţi

Politici de integrare şi cooperare în spaţiul european

coord. Paul Dănuţ Duţă, Gratian Lupu
ISBN 973-739-211-6
Editura ULBS

ONU şi NATO – destinele securităţii internationale

coord. Paul Dănuţ Duţă, Gratian Lupu
ISBN 973-8321-37-9

Europa de la deziteratul unificării la OSCE şi Uniune

coord. Paul Dănuţ Duţă, Gratian Lupu
ISBN 973-8321-38-7
Editura Continent

Consideraţii privind unele operaţiuni pentru menţinerea păcii, europene şi ale NATO

coord. Paul Dănuţ Duţă, Gratian Lupu
ISBN 978-973-632-297-6
Editura Alma Mater

Consideraţii privind unele operatii de menţinere a păcii desfăşurate sub egida ONU

coord. Paul Dănuţ Duţă, Gratian Lupu
ISBN 978-973-632-296-9
Editura Alma Mater

Legitimitate si eficienţă în domeniul securităţii internaţionale

coord. Paul Dănuţ Duţă, Gratian Lupu
ISNB 978-973-632-310-2
Editura Alma Mater

Polivalenţele operaţiunilor multinationale

coord. Paul Dănuţ Duţă, Gratian Lupu
ISBN 978-973-632-311-9
Editura Alma Mater

Perspectiva umanitară a operaţiunilor multinaţionale

coord. Paul Dănuţ Duţă, Gratian Lupu
ISBN 978-973-632-313-3
Editura Alma Mater

Comportamentul uman

Ghiorghe Talau
ISBN 973-632-080-4
Editura ULBS

Psihiatrie clinică

Ghiorghe Talau
ISBN 973-632-079-0
Editura ULBS

Stagii clinice în psihiatrie

Ghiorghe Talau
ISBN 973-632-081-2
Editura ULBS

Antielite

Viorella Manolache
ISBN 978-973-739-418-7
Editura ULBS

Viata religioasă şi sentimentul religios la românii ortodocşi din Transilvania

Valeria Soroştinean
ISBN 973-739-140-3
Editura ULBS

Manifestări ale sentimentului religios la românii ortodocşi din Transilvania

Valeria Soroştinean
ISBN 973-739-140-3
Editura ULBS

Între două "maluri" – infinitul mic şi infinitul mare – Pământul

Gheorghe Jora Dumitru-Romanaţi
ISBN 973-739-047-4
Editura ULBS

Între două "maluri" – infinitul mic şi infinitul mare – Pământul bilingv

Gheorghe Jora Dumitru-Romanaţi
ISBN 973-651-943-0
Editura ULBS

Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX
(vol. 1)

coord. Vasile Ciobanu, Sorin Radu
ISBN 978-973-739-261-9
Editura ULBS

Optică tehnică

Sorin Zamfira
ISBN 973-635-316-8
Editura Universităţii Transilvania din Braşov

Optoelectronică

Sorin Zamfira
ISBN 973-635-319-2
Editura Universităţii Transilvania din Braşov

Prelucrarea semnalelor

Sorin Zamfira
ISBN 973-635-256-0
Editura Universităţii Transilvania din Braşov

Graiul din Mărginimea Sibiului, vol. I

Vasile Ursan
ISBN 978-973-632-283-9
Editura Alma Mater

Graiul din Mărginimea Sibiului, vol. II

Vasile Ursan
ISBN 978-973-632-283-9
Editura Alma Mater

 

Caietele Lucian Blaga vol. VIII

ISBN 1842-435X
Editura ULBS

Noţiuni de teoria conceptelor şi paradigmelor de securitate

Corvin Lupu
(note de curs)

Teoria relaţiilor internaţionale

Corvin Lupu
(note de curs)

Aspecte privind istoria relaţiilor internaţionale

Corvin Lupu
(note de curs)

Studii privind relaţii contemporane româno-evreieşti

Corvin Lupu
ISBN 978-973-8321-47-2
Editura Continent

Gânduri târzii (vol I)

Gheorghe Jora Dumitru-Romanaţi
ISBN 973-651-954-6
Editura ULBS

Gânduri târzii (vol II)

Gheorghe Jora Dumitru-Romanaţi
ISBN 973-651-955-4
Editura ULBS

Gânduri târzii (vol III)

Gheorghe Jora Dumitru-Romanaţi
ISBN 973-739-046-6
Editura ULBS

Romaii Muza

Luminiţa Cioabă
ISBN 978-973-96590-4-8
Editura Neo Drom

Vraja ochilor

Violeta Cioabă
ISBN 978-973-96590-3-1
Editura Neo Drom

Drumul lacrimilor

Luminiţa Cioabă
Editura Neo Drom

Poezii de ieri şi de azi

Luminiţa Cioabă
ISBN 978-973-96590-4-8
Editura Neo Drom

Liceeele teoretice sibiene între 1918-1948

Ioan Popa
ISBN 973-87402-4-X
Editura Magister

Literaturi şi culturi locale

coord. Gheorghe Manolache
ISBN 978-973-739-475-0
Editura ULBS

Literatura de grad secund

Gheorghe Manolache
ISBN 973-739-090-3
Editura ULBS

Resurecţia localismului creator

Gheorghe Manolache
ISBN 978-973-739-282-4
Editura ULBS

Chirurgie practică
vol. III

coord. Lorant Kiss
ISBN 973-739-014-8
Editura ULBS

Culegere de texte latine

Dan Smarandache
ISBN 973-8230-24-1
Editura Alma Mater

Opera lui Radu Selejan în interpretări critice

coord. Ana Selejan
ISBN 978-973-739-440-8
Editura ULBS

Din cronica participării României la schimburile economice din cadrul C.A.E.R.

Lucian Giura
ISBN 978-973-8321-49-6
Editura Continent

Administraţia imperială austriacă în Transilvania (1691-1867)

Mihai Racoviţan
ISBN 973-651-939-2
Editura ULBS

Aurel Popa – participant la făurirea României Mari

Mihai Racoviţan
ISBN 973-651-938-4
Editura ULBS