coord. Eugen Bădălan, Paul Dănuţ Duţă, Monalisa Stănimir
Studii şi analize de securitate (vol. II)
ISBN 978-973-7865-39-7
14,5x20,5

Sibiu 2007|
484 p.

Conceptul modern de operaţiuni de pace şi desfăşurarea lor sunt ajustate în mod dramatic în conformitate cu circumstanţele evolutive ale fricţiunilor interstatale. Schimbările dramatice şi emergente din mediul de securitate internaţional ce au urmat Războiului Rece continuă să solicite eforturi colective pentru realizarea obiectivelor propuse prin derularea unor operaţiuni moderne de pace.
    După o "linişte relativă" legată de rolurilor şi funcţiunilor "Căştilor Albastre", anii 90 conţin o dezbatere pe tema menţinerii păcii.
    Sfârşitul Războiului Rece ridică noi aşteptări, cum ar fi idealul unei securităţi colective, prin acţiunea de întărire a capitolului VII, scop în care se depun eforturi semnificative.
    Astfel, operaţiunea de coaliţie "Furtună în Deşert" desfăşurată cu acordul ONU, reuşeşte să repună Kuweitul în drepturile sale de dinainte de 1991. În timp ce acest exemplu de intervenţie ca răspuns la un conflict interstatal nu a fost repetat, mediul schimbat de securitate internaţional deschide de asemenea drumul spre negocierea de tratative pentru a încheia conflictele de proximitate ale Războiului Rece şi a războaielor civile în ţările dezvoltate.
    Scopul iniţiativelor ONU este direcţionat spre a ajuta la încheierea unor conflicte interne. Odată cu proliferarea unor asemenea conflicte, operaţiunile de pace devin o activitate globală. Majoritatea acţiunilor sunt desfăşurate mai degrabă în Africa, decât în Orientul Mijlociu, în timp ce Asia, America şi Europa devin gazde ale unor operaţiuni de menţinere a păcii.
    Consiliul de Securitate începe, de asemenea, să reacţioneze, nu doar la cererile de acordare de asistenţă în încetarea conflictelor, dar şi la cereri internaţionale de a interveni într-o serie de urgenţe complexe care creează crize umanitare de proporţii imense: genocid, foamete, deportare şi refugiere.
    Imaginile privind drame şi suferinţele umane din media şi un grad de înţelegere fără precedent între "Mereu cei 5" în Consiliul de Securitate permit stabilirea unui număr de operaţiuni de pace fără precedent, fără asemănare în mărime, complexitate şi funcţiune cu cele din era clasică.
    Între 1948-1988, sunt desfăşurate 13 operaţiuni de menţinere a păcii.
    Între 1988-1997, sunt desfăşurate alte 32 de operaţiuni de către Naţiunile Unite.
    Înainte ca UNTAG să fie desfăşurat în Cambogia, în 1989, doar 26 de ţări participă la operaţiunile ONU de menţinere a păcii, însă la sfârşitul lui 1996, 110 ţări sunt deja implicate în acest gen de activităţi.
    Începând din 1992, operaţiunile de menţinere a păcii includ şi personal din partea celor 5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate şi anumite ţări vecine, sau intra vecine operaţiunii la care participă (Thailanda şi China în Cambogia). Sunt implicate state, cărora constituţiile nu le permiteau să participe cu forţe armate în acţiune peste graniţe (cum ar fi Japonia şi Germania).
    Rolurile de menţinere a păcii devin mult mai ample decât înainte, mai ales din cauza enormelor probleme de management şi de coordonare la nivel internaţional. Resursele şi capacitatea organizaţională a Naţiunilor Unite sunt extinse la limită în noul mediu, tributar trăsăturilor confuze ale distincţiei dintre menţinerea păcii în mod consensual şi acţiunea coercitive. Pentru scopuri de coerenţă, o distincţie poate fi făcută între "a doua" şi "a treia" generaţie de operaţii de pace. A doua generaţie de operaţiuni multifuncţionale este asociată sfârşitului unor conflicte ale Războiului Rece prin înţelegeri negociate, în care, ONU sau alte organizaţii multinaţionale ghidează adversarii spre înţelegeri politice bazate pe compromis (Namibia, Cambogia, El Salvador, Mozambic, Angola). În aceste cazuri, procesele de pace încep cu încetarea focului determinat de înţelegeri comprehensive de pace şi peacekeepers se desfăşoară în zonele afectate cu consimţământul părţilor implicate.

Din sumar:

Bădălan Eugen

Consideraţii privind conceptul de "arhitectură a păcii"

Beşea Cătălin Ion

Tipuri de operaţiuni întrunite multinaţionale

Ralea Marius

Consideraţii generale privind operaţia multinaţională de pace

Măţău Ioana Despina

Contribuţii ale operaţiilor de pace la promovarea conceptului de securitate umană

Duţă Paul

Reconfigurarea operaţiilor Naţiunilor Unite: De la militar la poliţist

Dorobanţu Daniel

Concepţia japoneză privind "Peace Building Operation"

Gaiţă Mihai Liviu

Conceptele fundamentale ale "operaţiilor de menţinerea păcii"

Clepşa Rodica

Comunicaţiile şi regulile de trafic într-o operaţiune de menţinere a păcii

Robert Gödri

Operaţiunile Organizaţiei Naţiunilor Unite în Somalia - UNOSOM

Tiron Costel

Acordul stand by între ONU şi statele membre

Zaharia Laurenţiu

Consideraţii privind operaţiunea UNGOMAP

Panait Ion

Operaţiuni de asistenţă umanitară în Afganistan

Diaconu Valerică

Relaţia dintre OSCE şi Carta de la Paris din 1990

Ordean Florin

Summitul OSCE de la Istambul

Andruş Cătălin

Aspecte politico-juridice ale OSCE

Fetic Sorin

Implicarea OSCE în Ucraina

Roth Valentin

Misiunea OSCE în Georgia

Losneanu Verginaş

Misiunea OSCE în Republica Moldova

Tudorache Mihai

Misiunea OSCE în Albania

Popa Ion

Misiunile OSCE în Letonia

Scarlat Dan

Misiunea OSCE în Skopje

Popa Gavrilovici Gioni

Operaţiunile multinaţionale şi tranziţia de la conflict

Bumb Gelu

Intervenţia NATO în Irak

Chelu Marius

Operaţiunile NATO şi UE în Bosnia-Heţegovina

Fodor Nicolae

Rolul NATO în fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Galben Daniel

Operaţiunea "Forţa Deliberată"

Popescu Ioan Nicolae

Eventualitatea extinderii operaţiunilor NATO în Marea Neagră

Stănimir Monalisa

Consideraţii privind operaţiunile UE

Moşoiu Ovidiu

Consideraţii privind capabilităţile UE

Celmare Viorel

Consideraţii privind operaţiunile organizaţiilor internaţionale în R.D. Congo

Conţu Romică

Posibilitatea unei misiuni UE în Kosovo

Crintea Emil

Misiunile EUPOL-COPPS şi EU BAM

Dinulică Cristian

Operaţionalizarea PESA

Popa Cristian

Intervenţia UE în Sudan

Agaficioaia Cristian

Comparaţiei între operaţiunile UE "Concordia" şi "Artemis"