Elena-Margareta Gherman
Pianişti pedagogi sibieni

ISBN 973-7865-25-1/0
Sibiu, 2006
14,5x20,5
cm.
86 p.

Micul lexicon „Pianişti pedagogi sibieni“ este un omagiu adus dascălilor care au trudit cu abnegaţie şi pasiune pentru propăşirea culturii moderne sibiene.

Din dorinţa de a nu se pierde în negura uitării munca fructuoasă a acestora şi de a le cinsti memoria, ne-am aplecat asupra consemnării unui important capitol al vieţii noastre muzicale.

Acest „Caiet I“ se bazează pe o cercetare bogată. Este vorba de material documentar de la Biblioteca Judeţeană „Astra“, Arhivele Statului Sibiu, Biblioteca Brukenthal, de presa locală: Flacăra Sibiului, Tribuna, Die Woche, Hermannstädter Zeitung, Allgemeine Deutsche Zeitung şi de cea străină: Siebenbürgische Tageszeitung, Siebenbürgische Hermannstädter Boote, de arhivele muzicale de la Muzeul Transilvănean din Gundelsheim – Germania, dar mai ales de mărturiile rudelor şi cunoştinţelor apropiate ale dascălilor.

Având o certă valoare documentară, volumul poate servi acelora care vor să cerceteze activitatea pedagogică sibiană din veacul al XX-lea, căci oferă date importante despre viaţa şi activitatea didactică şi artistică, a acestor muzicieni, dăruiţi profesiunii lor. Majoritatea, având studii superioare efectuate la Conservatoarele din Germania (Berlin, Leipzig) dar şi Austria (Viena), au transmis elevilor lor principiile estetice ale şcolii pianistice germane moderne şi le-au asigurat o solidă pregătire tehnică, un respect pentru redare riguroasă a textelor muzicale şi grija pentru acurateţea stilistică. Prin bogata lor activitate pe tărâm pedagogic şi artistic, au contribuit la înflorirea vieţii muzicale sibiene, devenit cu adevărat un „Oraş al muzicii“. Rodul lor fructuos a fost numărul mare de elevi ce şi-au desăvârşit studiile în ţară şi care s-au răspândit în ţară şi stărinătate devenind nume de prestigiu în învăţământul artistic.

Profesor universitar
Dr. Melania Boţocan