Sultana Avram
Locuinţa rurală românească
ISBN 973-7865-01-4
Sibiu 2004

14,5x20,5

184 p.

Cercetarea locuinţei cu un singur cat din secolele VIII-XX din perspectiva antropologică a constituit tema abordată în Locuinţa rurală românească. Ideea fundamentală pe care se bazează demersul nostru este aceea că înţelegerea tuturor fazelor prin care a trecut arhitectura rurală în spaţiul românesc nu poate fi deplină fără decriptarea informaţiei arheologice, etnografice, lingvistice, a mărturiilor ţăranilor înşişi, a contextului social-politic în care au fost ridicate şi a integrării acestora în mentalitatea timpului. Această lucrare este rezultatul muncii de cercetare desfăşurată în decursul anilor pe teren, îndeosebi în Mărginimea Sibiului, dar şi în alte zone şi se constituie într-o sinteză a modului cum au evoluat locuinţele pe parcursul secolelor aducând noi informaţii cu privire la modificările survenite, precum şi la cauzele lor.

Sultana Avram