Cuprinseditor. Sultana Avram
Istorie şi tradiţie
în spaţiul românesc (vol. 10)

ISBN 978-606-616-107-7
Sibiu, 2013
14,5x20,5

432 p.

Volumele intitulate Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, reprezintă rezultatele simpozioanelor naţionale organizate timp de 19 ani şi reunesc studii şi comunicări ştiinţifice ale unor specialişti recunoscuţi în domeniu, precum şi ale unor tineri cercetători foarte valoroşi care provin din prestigioase centre de cercetare din ţară (Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara s.a.).
Volumul 10 prezintă comunicările susţinute la sesiunea naţională „Zilele Antropologiei Romanesti“, ediţia a XIX-a, avand ca temă „Diferenţe, influenţe, interferenţe sau preluări etno-culturale“.

Sultana Avram