Paul Dănuţ Duţă
Instituţii de securitate –
Operaţiuni (vol. I)

ISBN 973-7865-27-8/4

Sibiu 2006
14,5x20,5
cm.
308 pag.

În prezent, viziunea Cartei ONU ca un sistem care funcţionează de securitate colectivă trebuie să fie realizat în mod complet. Organizaţia încă se confruntă cu problema capacităţii sale de a implementa urgent şi eficient deciziile Consiliului de Securitate privind desfăşurarea rapidă a operaţiilor de menţinere a păcii în situaţii de criză.
    Trupele statelor membre destinate misiunilor de menţinere a păcii în unele cazuri ori nu sunt disponibile imediat, ori sunt puse la dispoziţie cu anumite condiţii care denaturează răspunsul efectiv la criză.
    Operaţiile de construire a păcii şi promovare a drepturilor omului, precum şi de menţinere a păcii se confruntă cu problema unei finanţări sigure, cu un impact serios asupra viabilităţii acestor operaţii.
    Escaladarea luptelor intrastatale şi multiplele dimensiuni ale crizelor existente în prezent ridică priorităţi noi în faţa Naţiunilor Unite. Intervenţia într-un conflict este în relaţie directă cu acţiunea preventivă executată la timp şi adecvat.
    Naţiunile Unite deja şi-au dezvoltat în prezent un sistem global de supraveghere pentru a detecta potenţialele ameninţări la adresa păcii şi securităţii internaţionale cu obiectivul de asigurare a eforturilor Consiliului de Securitate şi Secretarului General de împiedicare a conflictului.
    Dezvoltarea acestei capacităţi va solicita un contact strâns al Secretarului General cu Consiliul de Securitate şi o mai puternică cooperare cu guvernele, în special cu acelea care au capacităţi în acest sens, precum şi cu organizaţiile regionale sau subregionale, organizaţiile non-guvernamentale, cu instituţiile academice sau alte instituţii.
    Experienţa acumulată prezintă ca prioritară nevoia de a fi capabil de a desfăşura operaţii în mod rapid pentru stabilirea unei prezenţe credibile într-un stadiu incipient al conflictului şi prevenirea intensificării conflictului armat. Consultările cu statele membre pentru explorarea mijloacelor de finanţare a nucleului unui stat major de misiune care să se desfăşoare rapid - un grup mic, multidisciplinar care trebuie să fie primul în teren pentru pregătirea misiunii aflate încă în moţiune.
    Organizaţia trebuie să aibă în permanenţă la dispoziţie trupe echipate, antrenate şi pregătite de operaţie în orice moment. Un număr de state, în cadrul acordurilor stand-by încheiate cu Naţiunile Unite, pregătesc unităţi care ar putea fi desfăşurate imediat după decizia Consiliului de Securitate.
    Este foarte încurajatoare decizia unui grup de state membre de a participa la stabilirea unei brigade gata de intervenţie.
    Disponibilitatea de trupe continuă să fie dependentă de situaţia naţională, respectiv dacă guvernele sunt pregătite în funcţie de aprecierea care se realizează de la caz la caz.
    Un sistem de securitate globală se poate spune că există dacă Consiliul de Securitate poate să trimită rapid forţe militare atunci când situaţiile o pot solicita.
    Constrângerile financiare serioase afectează adesea stabilirea unei funcţionări potrivite a operaţiilor de menţinere a păcii. Costurile operaţiilor de menţinere a păcii sunt o grea povară pentru bugetul regulat al organizaţiei. Rezultatul este o întârziere în plata ţărilor care contribuie cu trupe, situaţie intolerabilă care nu este permis să mai continue. Dacă organizaţia trebuie să continue activitatea sa pentru pacea şi securitatea internaţională, şi o va face bine, se impune asigurarea continuităţii prin realizarea unei baze de resurse suficiente.
    Dificultăţi considerabile sunt de asemenea întâlnite în negocierea şi implementarea potrivită a Statutului Forţelor Militare (Status of Forces Agreement - SOFA). Amendamentele propuse de câteva guverne gazdă constituie puncte de plecare fundamentale în practicile cutumiare şi în cadrul principiilor aplicabile operaţiilor de menţinere a păcii ale Naţiunilor Unite, dar negocierea pe astfel de baze întârzie încheierea unei înţelegeri acceptabile.
    Un calendar propus de Secretarul General pentru încheierea acordului privind statutului forţelor şi includerea unui statut provizoriu în cadrul rezoluţiei de lansare a operaţiei cu aplicabilitate provizorie poate duce la reducerea timpului de negociere şi încheierea unui astfel de acord.
    Numeroase organizaţii regionale sunt implicate în acţiuni preventive, de menţinere a păcii sau alte activităţi legate de problematica păcii care se află sub mandatul Secretarului General. În baza capitolului VII al Cartei ONU, organizaţia a dezvoltat o serie de activităţi complementare împreună cu organizaţiile şi acorduri regionale pentru îndeplinirea acestor activităţi. Acestea privesc codesfăşurarea de operaţii în teren, cum ar fi în cazul Georgiei sau Liberiei.
    Cooperarea cu organizaţiile regionale va fi intensificată, iar organizaţiile regionale vor deveni parteneri ai Naţiunilor Unite în toate activităţile legate de menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, inclusiv, prevenirea conflictelor.
    În ultimii ani, construirea păcii postconflict a căpătat o poziţie de seamă în activitatea Naţiunilor Unite. Conceptul de construire a păcii postconflict se referă la activităţi variate concurenţiale şi integrate luate la sfârşitul conflictului pentru consolidarea păcii şi prevenirea recrudescenţei confruntării armate.

UNASOG - United Nations Aouzou Strip Observer Group
MINURSO - United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
UNOMIL – United Nations Observer Mission in Liberia
UNOMSIL - United Nations Observer Mission in Sierra Leone
ONUCI - United Nations Operation in Cote D’Ivoire
MINURCA - United Nations Mission in the Central African Republic
ONUC - United Nations Operations in the Congo
MONUC - The UN Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo
ONUB - Operation United Nations in Burundi
UNAMIR - United Nations Assistance Mission for Rwanda
UNMEE - Misiunea Natiunilor Unite în Etiopia si Eritrea
UNOSOM I - United Nations Operations in Somalia I
UNOSOM II – United Nations Operation in Somalia II
UNMIS – United Mission in Sudan
UNAVEM I - United Nations Angola Verification Mission
UNAVEM II – United Nations Angola Verification Mission
UNAVEM III - United Nations Angola Verification Mission
MONUA - United Nations Observer Mission in Angola
ONUMOZ - United Nations Operation in Mozambique
UNTAG – United Nations Transition Assistance Group
Declaratia Balfour
Mandatul Ligii Natiunilor pentru Palestina
Rezolutia Adunarii Generale nr.181 (II)
Rezolutia Consiliului de Securitate nr.242 (1967)
Statutul Ierusalimului
UNTSO - United Nations Truce Supervision Operation
UNEF I - First United Nations Emergency Force
UNEF II - Second United Nations Emergency Force
UNDOF - United Nations Disengagement Observer Force
UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon
UNOGIL - United Nations Observation Group in Lebanon
UNYOM - United Nations Yemen Observation Mission
ONUCA - United Nations Observer Group in Central America
ONUSAL - United Nations Observer Mission in El Salvador
MINUGUA - United Natins Verification Mission in Guatemala
UNGOMAP - United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan
UNIPOM - United Nations India-Pakistan Observation Mission
UNMOGIP – United Nations Military Observers Group in India and Pakistan
UNOMIG – United Nations Observer Mission in Georgia
MINUSTAH - UN Stabilizatin Mission in Haiti
UNPF - United Nations Peace Forces
UNCRO - United Nations Confidence Restoration Operation in Crotia
UNTAES - United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmiun
UNMOP - United Nations Mission of Observers în Prevlaka
UNPROFOR – United Nations Protection Force
UNPREDEP - United Nations Preventive Deployment Force
UNMIK - United Nation Interim Administration Mission in Kosovo
JIAS - The Joint Interim Administrative Structure
UNFICYP - United Nations Peace-Keeping Forces in Cyprus
UNAMIC - United Nations Advance Mission in Cambodia
UNTAC - United Nations Transitional Authority in Cambogia
UNMOT - United Nations Mission of Observers in Tajikistan
UNFS - United Nations Security Forces in West New Guinea (West Irian)
UNIIMOG - United Nations Iran-Irak Observer Group
UNIKOM - United Nations Irak-Kuwait Observervation Mission