CuprinsLucian Giura, Maura Geraldina Giura
Otto von Bismark – Artizanul Germaniei moderne
ISBN 973-86123-8-1
14,5x20,5

256 p.

O monografie consacrata „Cancelarului de fier“

     Otto von Bismarck. Artizanul Germaniei moderne se intitulează cartea consacrată vieţii şi acţiunilor politice ale celui mai însemnat cancelar din istoria modernă a Germaniei, om politic ale cărui concepţii şi acţiuni au jucat un rol important în configurarea Europei statelor naţionale, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
     Cei doi autori ai cărtii – soţii Maura Geraldina Giura si Lucian Giura, profesori de istorie la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, au adus, prin cercetarea lor, o importantă contribuţie româneasca la studiul istoriei universale, în general, la cunoaşterea istoriei europene moderne, în special, realizând un volum ce merită, şi suntem siguri de aceasta, a se bucura de atentia cercetătorilor, a dascălilor de istorie şi a studenţilor, dar şi a unui public avizat.
     Întâiul aspect ce trebuie relevat se referă la o... prioritate: cartea celor doi istorici este prima monografie românească consacrată acestui mare om politic, protagonist indiscutabil al politicii si evenimentelor istorice din Europa celei de a două jumătăţi a secolului al XIX-lea.
Bazat pe o bibliografie exhaustivă consacrată unei epoci istorice deosebite, cum a fost cea de referinţă – crearea statelor naţionale moderne, în secolele XIX-XX, lucrarea urmăreşte cu fidelitate şi pe firul tuturor evenimentelor relevante, formarea unei personalităţi, precum înţr-un Bildungsroman, începând cu un... decor în care se înscrie succint, mai întâi situaţia internaţională din Europa începutului de secol XIX, când continentul trăia apogeul şi căderea Franţei napoleoniene, iar Reichul german fusese practic desfiinţat, doar Austria şi Prusia mai păstrând un oarecare rol în relaţiile internaţionale, celelalte – stătuleţe în fapt – fiind doar obiect al interesului politic internaţional, id est european.
     Autorii proiectează cu talent literar autentic pe firmamentul interesului cititorului tinereţea unui jünker prusac, aderent înfocat la interesele nobilimii din care făcea parte, şcoala de diplomaţie constituiţa din deputaţia în parlamentul pangerman de la 1848, misia de ambasador la Sankt Petersburg şi Paris, contactul direct cu marile cancelarii ce dictau în Europa. Ne este prezentat apoi ca artizan a trei războaie – cu Danemarca, Austria, Franţa – provocatorul rămânând totuşi, în opinia publică germană... un patriot nevinovat, ni se relevă şi încercările cu rezultate modeste privitoare la făurirea unui imperiu colonial, subtextual, adică fără a o declara ex cathedra, cititorului fiindu-i lesne a reface portretul psihologic al unui cancelar puternic marcat de autoritarism.
     Capitolul de încheiere, intitulat Bismarck şi Românii, deşi puternic esenţializat, completează fericit, cu un plus de ofertă de interes pentru cititorul român, o monografie ce se înscrie ca una din reusitele de excepţie ale cercetării ştiinţifice universitare sibiene.

Thomas NÄGLER