coord. Ioan Popa
Apoldu de Jos –
Texte monografice

ISBN 978-973-7865-43-4
14,5x20,5

280 p.

Până la apariţia acestei lucrări, în 2007, localitatea Apoldu de Jos beneficia de o singură monografie editată: Monographie von Kleinpold im Unterwalde, elaborată de sasul Johann Daniel Henrich, în 1846, şi tipărită postum, în 1910, în paginile periodicului Kirchliche Blätter.
Prezenta culegere monografică reia textul lui J.D. Henrich, completat cu traducerea românească (realizată de prof. Melina Popa), şi editează în premieră două lucrări dactilografiate aparţinând pr. prof. Ioan Beju (Monografia comunei Apoldu de Jos, 1992) şi prof. Ioan Câmpineanu (Contribuţii la istoria localităţii Apoldu de Jos, 1979). Culegerea este deschisă de un amplu studiu privind contextul elaborării celor trei texte monografice, aspectele pozitive dar şi lipsurile fiecăruia (prof. Ioan Popa).
Suprapunându-se pe alocuri, monografiile se află, totuşi, într-un interesant raport de complementaritate, datorită efectelor imagologice create de personalitatea autorilor şi de atmosfera politică a redactării. Evoluţia istorică a localităţii, săseşti la origine, este urmărită de la cele mai vechi atestări documentare (controversatul document regal din 1288 şi datarea sigură din 1289, Apoldya Inferior) până în anii regimului comunist, cu incursiuni prealabile în timpul preistoric şi în epoca romană. O atenţie deosebită este acordată momentului românizării localităţii, în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Ample spaţii sunt rezervate, de asemenea, cadrului geografic, toponimiei, antroponimiei, graiului, bisericii, aspectelor economice şi sociale. Problematica etnografică (tradiţii, obiceiuri) şi educaţională (evoluţia şcolii în ultimele decenii) necesită completări. Unele scăpări ale autorilor au fost recuperate în studiul introductiv (prof. I. Popa).

 


Lucrarea are 279 pagini, în format A5, fără ilustraţii, conţinutul fiind structurat astfel: