Vasile Ursan
Veniţi, cu toţi dimpreună
...
ISBN 978-606-8030-00-5
Sibiu 2008
12x20,5
cm
288 p.

Lumina lui Hristos în graiul popular
Din tărâmul minunat al Mărginimii Sibiului, acolo unde cerul se întâlneşte încă, întocmai ca la sărbătoare, cu spiritul adânc al Neamului românesc, Dl. Profesor Vasile Ursan coboară în pagină de carte cu cetele de feciori şi colindători, cu tainicul text, ancestral şi creştin deopotrivă al Prăznuirii lui Hristos.

Într-o excelentă intuiţie teologică, atât de dragă poporului, versurile de praznic ale Floriilor sau Patimilor, ale sărbătorilor de Înălţarea Domnului şi cele legate de Praznicul Învierii Domnului, minunate texte dramatice – unele curgând spre noi din vremea lui Picu Pătruţ, „ţăranul absolut al Mărginimii“ – urmate de textele inconfundabile ale colindelor sunt strânse într-un singur mănunchi de lumină şi grai. Toate aceste fragmente de suflet românesc, asemenea unui vitraliu de gândire şi simţire românească, se pun la îndemâna noastră de dialectologul cu vocaţie etnologică, Dl. Prof. Vasile Ursan. Tezaur care aparţine deopotrivă şi Bisericii şi Neamului, rostirea populară a adevărurilor de credinţă, iconizarea emoţiilor duhovniceşti şi bucuriei sărbătoreşti, fac din această carte una a Bisericii şi a Neamului românesc din Mărginime. Spaţiu mioritic prin definiţie, Mărginimea se descoperă astfel drept o imensă Universitate populară şi o Catedrală de rostire a adevărului revelat, conform căruia Hristos este Dumnezeul cel Viu şi Ortodoxia nu poate fi negociabilă în funcţie de politică ori interes partinic. Spaţiu academic şi popular deopotrivă, Mărginimea este descoperită prin textele acestea şi ca spaţiu poetic, graiul popular crescând, asemenea lui Făt Frumos din basmele noastre, din însăşi esenţa firii românului, din curăţia ei morală şi din efortul său ascetic.

Nu sunt multe astfel de culegeri realizate în ultima vreme. Colindul, diluat de comercial, a scăzut mult în impactul său mărturisitor. Nu mai spunem grozăvia din teatrul românesc transferat în sfera divertismentului ori a apocrifului cu sensuri aproape căzute. Cartea de faţă este una de respect şi recuperare a conştiinţei mărturisitoare a Neamului, o excelentă panoplie de arme duhovniceşti menite să ne ajute în lupta cu urâtul, prezent tot mai des în viaţa noastră culturală.

Ne face o bucurie deosebită să binecuvântăm această a XI-a carte a distinsului dialectolog Vasile Ursan, mulţumindu-i totodată pentru efortul, nu simplu, de a dărui aceste pagini cititorului. Fie ca Lumina lui Hristos din graiul românesc să nu se ia de la noi. Şi pentru rugăciunile Sfinţilor ardeleni din Mărginime, apărători ai Neamului şi ai Ortodoxiei binecuvântătoare!

Dr. Laurenţiu Streza
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului