CuprinsClaudiu Traian Canciu
Valenţele culturii populare în Mărginimea Sibiului
ISBN 978-606-616-217-3
Sibiu, 2016
14,5x20,5
cm
230 pag.

   Interesul pentru înţelegerea lumii înconjurătoare şi dorinţa de a descoperi legile naturii se poate realiza doar prin căutarea adevărului.
   Experienţa pozitivă (a învăţării) validează importanţa descoperirii orizontului din imediata noastră vecinătate, numit de atât de mulţi cercetători orizontul local, bazat pe demersul investigaţiei ştiinţifice şi a metodei problematizării.
   Lucrarea de faţă are un caracter interdisciplinar şi urmăreşte completarea educaţiei ştiinţifice a elevilor, prin metoda observaţiei directe prin experimentare, utilizând contactul direct cu natura, metoda de tip hands-on şi îmbinarea cunoştinţelor generale cu cele deja familiare din viaţa de zi cu zi.
   Preocupările personale, privind înnoirea curricumului precum şi a metodelor de predare-învăţare a ştiinţelor, în general şi a geografiei în mod special, s-au materializat prin coordonarea mai multor proiecte educaţionale de aplicabilitate a cunoştinţelor generale într-un cadru mai practic şi anume orizontul local. Din această perspectivă, geografia locală este analizată din punct de vedere al direcţiilor urmate, al metodelor folosite şi al rezultatelor obţinute, ca o ştiinţă complexă prin care elevul trăieşte experienţa cunoaşterii, se angajează în procesul descoperirii şi înţelegerii proceselor care guvernează tainele naturii, fenomenele şi procesele din mediul înconjurător, cât şi condiţia omului în contextul dezvoltării durabile contemporane.
   Modul în care sunt predate ştiinţele, în şcolile româneşti implică schimbarea metodologiei şi a modului de abordare a cunoştinţelor noi şi vechi, deopotrivă, pentru a putea creşte interesul pentru studiul geografiei, ca ştiinţă şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, în mod special. Trebuie implementat atât în învăţământul primar cât şi în cel gimnazial, stimulând motivaţia cunoaşterii prin oportunitatea de cooperare a factorilor educaţionali şi a mediului înconjurător într-un mod direct, interactiv, atât formal cât şi informal. Educaţia prin cercetare implică interacţiunea directă cu mediul, cu comunitatea şi cu problemele ivite din aceste confluenţe.

Autorul