Cuprinscoord. Claudiu Canciu, Aurel Popescu
Unitate şi continuitate în spaţiul românesc
ISBN 978-606-616-095-7
Sibiu, 2013
14,5x20,5
cm
132
pag.

      Sesiunea de comunicări ştiinţifice a profesorilor de istorie din judeţul Sibiu, organizată de Şcoala Gimnazială nr. 1 Sibiu, oferă în fiecare an profesorilor de istorie din judeţul nostru posibilitatea de a prezenta roadele cercetărilor ce corespund sferei tematice enunţate şi nu numai.
      Ca preambul al celebrării Zilei Naţionale a României şi în continuarea acestei tradiţii consacrate, Şcoala Gimnazială nr. 1 Sibiu a organizat în data de 28 noiembrie 2012, a XIII-a ediţie a sesiunii de comunicări interprofesorale dedicată evenimentului mai sus menţionat. Invitaţia de participare, adresată tuturor profesorilor de istorie din judeţul nostru, a fost onorată de 18 profesori care îşi desfăşoară activitatea la unităţi de învăţământ gimnaziale şi liceale din municipiul şi judeţul Sibiu. Comunicările susţinute, reunite în prezentul volum, au abordat următoarele aspecte: activitatea Consiliului Dirigent (Radu Bratu), rosturile în plan naţional şi cultural ale Bisericii Ortodoxe Române şi implicarea acesteia în realizarea Marii Uniri (Radu Bâja), activitatea Asociaţiunii ASTRA în perioada 1914-1920 (Dragoş Curelea), reflectarea problemei naţionale în ziarul „Telegraful român” (Manuela Ionescu), sau revista „Flacăra” (Dorin Florea). De asemenea, au fost prezentate scurte consideraţii iconografice asupra unui fragment de monument roman descoperit în aşezarea romană de la Gura Câmpului – Mediaş (Mihai Chiriac), aspecte din viaţa comunităţii româneşti din Bulgaria (Aurel Popescu), corespondenţa de familie în a doua jumătate a sec. al XIX-lea (Cosmin Simtion), particularităţile scrisului istoric la Samuil Micu (Monica Popescu), consideraţii succinte despre unele dintre ctitoriile voievodale ale lui Ştefan cel Mare (Daniela Curelea), sau modalitati de integrare a presei în lecţiile de istorie (Adrian Lungoci)
      Contribuţiile românilor din zona Sibiului la săvârşirea Marii Uniri au fost ilustrate de către Marius Boromiz şi Sorin Coldea.
      Inspectoratul Şcolar al judeţului Sibiu a fost reprezentat de domnul prof. dr. Ştefan Firu, inspector şcolar general, prezentând contribuţia Reginei Maria la realizarea Marii Uniri, doamna Teodora Helju, inspector de specialitate, şi doamna Livia Creţulescu de la compartimentul „Management şi resurse umane”
      Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, a fost reprezentată de către domnul lector univ. dr. Radu Racoviţan, prezenţa sa amplificând caracterul ştiinţific al manifestării, oferind informaţii consistente referitoare la R.W. Seton-Watson şi Tratatul de la Trianon (1920).
      Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale, a fost reprezentată de directorul instituţiei, dr. Alexiu Tatu, acesta prezentând contribuţia Sibiului la Marea Unire prin intermediul documentelor de arhivă, iar Cercul Pedagogic al Profesorilor de Istorie din Sibiu a fost reprezentat de doamna profesoară Daniela Mate.
      Dorim să adresăm sincerele noastre mulţumiri tuturor celor care au contribuit prin prezenţa şi sprijinul lor la buna desfăşurare a acestei activităţi şi la elaborarea prezentului material.

Cordonatorii