Cuprinscoord. Vasile Ursan, Andra Popa
Transilvania – pământ românesc. Dicționar de toponime Vol. 2

ISBN 978-606-616-311-1
Sibiu, 2018
16,5x23,5
cm
390 pag.

    Prezenta lucrare cuprinde toponimie din 29 de localități aflate în opt județe transilvănene. Materialul este organizat în ordine alfabetică a județelor și în cadrul acestora în ordine alfabetică a localităților cercetate.
    Toponimele înregistrate, la rândul lor, sunt prezentate în ordine alfabetică pentru fiecare localitate investigată.
    Fiecare toponim se constituie într-un articol având următoarea structură:
    - numele locului în transcriere literalizată și, uneori, și în transcriere fonetică;
    - localizarea toponimului și descrierea modului de folosință a terenului, a construcției, a amenajării etc.;
    - analiza semantică și etimologică a elementelor topice care îl compun, fiecare dintre acestea fiind tratat o singură dată în glosarul respectiv;

    Sensul fiecărui element topic este explicat conform înțelesului pe care îl are în graiul vorbit în localitatea cercetată, care uneori este diferit de cel general – cunoscut în limba română standard.
    Ne exprimăm și pe această cale recunoștința noastră distinsului profesor universitar doctor Pamfil Matei, reputat lingvist, care ne-a susținut permanent în demersul nostru și care ne-a onorat cu aprecierile Domniei Sale în Cuvânt înainte la această lucrare.

Săliște, la 7 septembrie 2018
Vasile Ursan, Andra Popa