CuprinsEmilia Tomescu
Tradiţia legendară - izvor istoric; Simboluri ale identităţii de neam
ISBN 978-606-8030-89-0
Sibiu, 2010
14,5x20,5
cm
92 pag.

       Metoda etnoistorică permite celor două discipline umaniste conlucrarea, în deplin acord, în cadrul stu­diu­lui societăţilor contem­porane sau nu. Rezultatele colaborării lor rod­nice nu pot decât să servească unei înţelegeri mai profunde a problemelor studiate.
       Demersul nostru se doreşte o aplicare a metodei interdisciplinare care este cea etnoistorică. Folo­sind ca materiale de bază, ca izvoare, legende istorice aparţinând fondului tradiţional popular românesc, am încercat o identificare a nivelurilor de semnificare existente în tradiţia legendară, în scopul de a oferi o imagine semnificativă asupra mentalităţii populare româneşti. Obiectivul final este acela de a oferi un nou plan de semnificare, în măsură să completeze viziunea celui ce se opreşte asupra acestei etape a istoriei medievale româneşti, mai precis a epocii marilor voievozi.
       Folosirea ca izvor a fondului de legende istorice se face deci spre a completa fondul documentar clasic. Avem în vedere, în final, o nouă viziune, globală, asupra spiritului epocii medievale, prin intermediul sondării mentalului colectiv.