Mircea Furdui
Teste de evaluare - Geografie - clasele IX-XII
ISBN 978-606-616-052-0
Sibiu, 2012
20,5x29,5
cm
94 p.

      Lucrarea de faţă este rodul experienţei acumulate în timp şi se doreşte a fi un ghid în realizarea unei evaluări scrise cât mai obiective.
      Testele de evaluare, cu excepţia celor iniţiale sunt structurate pe nivele de competenţă astfel:
       - nivelul minimal corespunde itemilor de tip a şi totalizează 40 puncte;
       - nivelul mediu corespunde itemilor de tip b şi totalizează 30 puncte;
       - nivelul maximal corespunde itemilor de tip c şi totalizează 20 puncte, total 90 puncte la care se adaugă 10 puncte din oficiu.
      Fiecare test este însoţit de baremul de evaluare şi notare şi de matricea de specificaţii
aferentă.
      Lucrarea cuprinde 11 modele de teste de evaluare pe unităţi de învăţare şi 8 modele de teste de evaluare semestrială pentru clasele X-XII. Acestora li se adaugă 3 modele de teste iniţiale (predictive). Acestea au fost realizate după modelul trimis pentru clasa a IX-a de C.N.E.E. Bucureşti. Testele sunt conforme cu cerinţele din programele şcolare în vigoare. În partea finală a lucrării sunt prezentate două variante de analiză şi interpretare a rezultatelor testelor de evaluare.
      Testele prezentate cuprind o gamă variată de itemi prin care se evaluează competenţele dobândite (cunoştinţe, deprinderi, atitudini).

Autorul