Cuprinscoord. Claudiu Canciu, Aurel Popescu, Monica Popescu, Ana Paula Cîndea
Studii și cercetări istorice, consemnate în pandemie
ISBN 978-606-616-415-3
Sibiu, 2021
14,5x20,5
cm
130 pag.

     Sesiunea de comunicări ştiinţifice a profesorilor de istorie din judeţul Sibiu, organizată de Şcoala Gimnazială nr. 1 Sibiu, oferă în fiecare an profesorilor de istorie din judeţul nostru, dar și altor cadre didactice care abordează cu plăcere teme din cadrul acestei discipline de învățământ, posibilitatea de a prezenta roadele cercetărilor ce corespund sferei tematice enunţate şi nu numai.
     Ca preambul al celebrării Zilei Naţionale a României şi în continuarea acestei tradiţii consacrate, Şcoala Gimnazială nr. 1 Sibiu a organizat în data de 27 noiembrie 2020, a XXI-a ediţie a Sesiunii de comunicări interprofesorale dedicată evenimentului mai sus menţionat. Invitaţia de participare, adresată tuturor profesorilor de istorie din judeţul nostru, a fost onorată de 18 profesori care îşi desfăşoară activitatea la unităţi de învăţământ gimnaziale şi liceale din municipiul şi judeţul Sibiu.
     Comunicările susţinute, reunite în prezentul volum, au abordat următoarele aspecte: Perceperea epidemiei de holeră din 1873, în presa din Transilvania (Aurel Popescu), Consiliul Dirigent. Reorganizarea învățământului preuniversitar în Transilvania 1918-1920 (Dorin Cornel Florea), Aspecte inedite ale diplomaţiei româneşti din perioada interbelică surprinse în Jurnalele Corneliei Blaga-Brediceanu (Adrian-Dumitru Lungoci), Necesitatea şi conceptele specifice studierii „imaginii celuilalt” în cadrul orei de istorie (Monica Popescu), Epidemii ce au afectat continentul american, în secolul al XVI-lea (Paula Cîndea), Vasile Niculescu – Zborul pentru România Mare (Ramona Mihaela Petrișor).
     De asemenea, au fost prezentate aspecte legate de: Pedagogia socială și educația adulților prin mijloace de propagandă culturală în Regionala „Astra Bănățeană” 1935-1947 (Daniela Curelea), Implicarea elementului militar românesc în demersuri de pedagogie socială și educația adulților în serviciul Astrei la Alba Iulia 1918-1930 (Dragoș Curelea), Alternative școlare extrașcolare. CaVARAliada – școala de vară a Cavalerilor Turnului Înclinat (Cosmin Simtion).
     Prof. Claudiu Canciu, a prezentat argumentele concrete privind importanța menținerii geografiei în noile planuri cadru.
     Dorim să adresăm sincerele noastre mulţumiri, tuturor celor care au contribuit prin prezenţa şi sprijinul lor, la buna desfăşurare a acestei activităţi şi la elaborarea prezentului material.

Autorii