Cuprinscoord. Daiana Vesmaș, Andreea Dragomir
Studii și cercetări în științe administrative vol. 1
ISBN 978-606-616-490-0
Sibiu, 2022
14,5x20,5
cm
546 pag.

     Volumul Studii și Cercetări în Științe Administrative reprezintă debutul unei colecții de studii, cu caracter anual, care își propune valorificarea și, mai ales, valorizarea activității de cercetare științifică desfășurată de studenții și masteranzii Facultății de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în domeniul științelor administrative.
     Sub deviza: Cercetare despre și pentru administrația publică, acest proiect are, în același timp, scopuri ambițioase și obiective pentru un viitor mai lung în care ne propunem nu numai să stimulăm interesul studenților pentru proiecte actuale și aplicate de cercetare științifică în acest domeniu dar, mai ales, să creăm acel tip de interacțiune dinamică, bidirecțională, în care studenții și profesorii lor în calitate de coordonatori științifici, să reușească să se apropie, cât de mult posibil, de un model ideal în care comunitatea academică are, dincolo de rolul pur educativ, misiunea de a furniza societății informații, idei, consultanță, viziune, soluții noi pentru dezvoltarea ei.
     Nu este nici un secret faptul că administrația publică se confruntă astăzi cu o gamă largă de sarcini și provocări atât din punctul de vedere al perspectivelor de cercetare a fenomenului administrativ cât și al practicii administrative efective, de zi cu zi. De aceea, abordările cu care aceste realități sunt examinate științific în cuprinsul acestei colecții de volume, sunt la fel de diverse și inedite în măsura în care își propun să îmbine prospețimea și libertatea spirituală a tinerilor noștri cercetători cu experiența vastă, teoretică și practică a dascălilor lor și, nu în ultimul rând, să sporească apetitul și plăcerea de a învăța unii de la alții și de a privi împreună spre viitor.
     Când ne aplecăm asupra domeniului științelor administrative, dincolo de caracterul inter‑și pluridisciplinar pe care îl oferă, regăsim o adâncă și redundantă înrădăcinare a acestuia în istorie dar, mai ales, un domeniu bogat și deschis pentru explorare fundamentală, comparativă și aplicativă. In organizarea și reorganizarea din mers a structurii sale, volumul reflectă plurivalența care caracterizează sectorul public și problemele acestuia dar și tendințele, provocările și întrebările viitorului privind organizarea și funcționarea administrației publice precum: digitalizarea și noile tehnologii, leadership‑ul și managementul public, europenizarea și internaționalizarea spațiului administrativ, buna guvernare, reziliența și sustenabilitatea administrative, caracteristicile actuale ale sistemului de ordine publică, serviciile publice și standardele actuale ale acestora, spațiul de securitate și justiție etc.
     Acest proiect vizează excelența și calitatea ca părți integrante ale vieții și succesului profesional al viitorilor specialiști din administrația publică. Pentru acest motiv, Consiliul științific și Comitetul de redacție au fost construite cu atenție, cu atragerea marilor specialiști din marile facultăți de științe administrative ale țării dar și a unor specialiști recunoscuți, cu cariere de succes în administrația publică românească actuală. Pentru faptul că au acceptat să ne însoțească pe acest drum le mulțumim din suflet și le rămânem permanent îndatorați.
     Acest proiect nu se înscrie în cursa vânătorii de puncte. De aceea, la încheierea editorialului, dorim să facem o referire, necesară în opinia noastră, la recentul raport de definire al Comisiei Europene care confirmă că cultura „publici sau pieri” este dăunătoare pentru cercetare și cercetători, deoarece starea actuală a evaluării cercetării în Europa se bazează în primul rând pe cursele pentru publicații și citări în detrimentul calității. Comisia încurajează agențiile de finanțare să semneze un acord pentru a se asigura în mod eficient că evaluările lor de cercetare vor recunoaște și vor recompensa pluralitatea contribuțiilor cercetătorilor la viața academică (nu doar publicarea și aducerea de bani pentru granturi). Organizațiile de evaluare a cercetării ar trebui să respecte diferențele epistemice dintre domeniile de cercetare. Ei ar trebui să recompenseze dimensiunile calității nou aduse, cum ar fi știința deschisă, integritatea cercetării și relevanța societală atunci când evaluează indivizi.
     În final, ne întrebăm: Ce ar putea comunica ca mesaj, un dascăl studenților la debutul unui astfel de proiect? O să îl facem cât mai simplu:
     Curiozitatea și dragostea de a învăța te duc departe în viață. Cercetarea te deschide către diferite opinii și idei noi. De asemenea, dezvoltă abilități de discernământ și de analiză. Procesul de cerce-tare răsplătește curiozitatea. Când ești angajat să înveți, ești mereu într-un loc de creștere. Dar, diferența este făcută de capacitatea de a face, de a acționa. Ori asta vă învață științele administrative. Realizarea obiectivelor constituie astăzi marea temă, nespusă, a sectorului public dar și în afaceri. Lipsa capacității de a face constituie marele obstacol în calea succesului adevărat și durabil în sectorul public dar și în afaceri. Vă așteptăm, dragi studenți, ca împreună să învățăm nu numai ce să facem ci, mai ales, cum să facem, pentru a ne asigura succesul pentru noi și pentru comunitățile în care trăim.


ECHIPA DE EDITORI
Conf. univ. dr. Daiana Maura Vesmaș
Lector univ. dr. Andreea Dragomir