CuprinsNadia Aurelia Roman
Structuri arhetipale in lirica lui Ion Şiugariu
ISBN 978-606-616-041-4
Sibiu, 2012
14,5x20,5
cm
440 pag.

    A te apropia de un scriitor mai puţin comentat precum Ion Şiugariu reprezintă, desigur, un act de curaj, o provocare, dar are şi avantajul parcugerii unor drumuri nebătătorite şi a lansării unor idei inedite. În felul acesta procedează Nadia Aurelia Roman în recenta monografie intitulată Structuri arhetipale în lirica lui Ion Şiugariu. Deşi cercetările dedicate poetului nu lipsesc, ele rămân, totuşi, destul de puţin numeroase şi, de regulă, iau mai mult forma unor studii de popularizare, fără pretenţii deosebite. Spre deosebire de o serie de predecesori precum Eugen Marinescu, Ştefan Bellu, Nae Antonescu, Gheorghe Bulgăr sau Al. Husar, Nadia Roman are meritul indiscutabil de a aşeza pe noi coordonate investigaţiile dedicate creatorului din Băiţa. Iniţial teză de doctorat, cercetarea de factură interdisciplinară realizată de către tânăra exegetă are toate şansele să se transforme într-o lucrare de referinţă. Ea discută principalele volume antume şi postume ale autorului Paradisului peregrinar, decodifică marile simboluri ale liricii şi insistă pe legăturile poetului cu mirificul său topos natal. Nadia Roman se simte legată prin originile ei „nordice” de opera unui scriitor cu destin tragic, ignorat în plan naţional, dar extrem de apreciat în Maramureş.

Gheorghe Glodeanu