CuprinsPamfil Matei, Valerica Sporiş
Stilistica limbii române. Note de curs şi aplicaţii
ISBN 978-606-8030-90-6
Sibiu, 2010
14,5x20,5
cm
131
pag.

     Cursul de faţă include abordări teoretice şi finalităţi practice necesare pregătirii filologice a studenţilor. În acest scop, este firesc să promovăm un echilibru între orientările lingvistice tradiţionale şi cele moderne. De aceea, un asemenea curs de bază nu poate neglija reactualizarea informaţiei fundamentale pentru a o aduce la nivelul actual al cercetării de specialitate, într-o viziune sintetică, diacronică şi sincronică. Această abordare îşi propune să valorifice rezultatele cercetării lingvistice actuale, să cultive o terminologie adecvată Stilisticii, deci un metalimbaj specializat şi actualizat.
     De asemenea, se acordă atenţie noilor contribuţii teoretice şi problemelor controversate din domeniul Stilisticii, pe baza celor mai pertinente opinii ale lingviştilor români şi străini, a argumentelor celor mai convingătoare, cultivând permanent îndrăzneala evaluării obiective a acestora şi exprimarea unei opţiuni argumentate.
     Stilistica actuală menţine accentul pe raportul dintre formă/expresie şi conţinut/idee. Interpretarea stilistică evidenţiază, astfel, gradul de adecvare a expresiei la conţinutul ideatic şi emoţional al mesajului, valorile expresive ale faptelor lingvistice situate la toate nivelurile, precum şi funcţia estetică, întrucât opera literară are finalitate prioritar, dacă nu exclusiv, estetică.
     Privită din alt punct de vedere, stilistica actuală vizează „praxisul enunţiativ” (Jacques Fontanille). Reprezentând „studiul limbii în acţiune”, o „lingvistică practică” (Ion Coteanu), acest domeniu renaşte ca urmare a dinamicii limbii, a progresului sociocultural, a nevoilor de comunicare interumană. Cercetările recente nu mai pun accentul pe limbă ca sistem, ca schemă, ci pe aspectul funcţional al acesteia, limba ca uzaj.
     Prin multitudinea aspectelor abordate (descriptive, diacronice, aplicative), Cursul de faţă este un instrument util, în primul rând, studenţilor şi elevilor care studiază limba română sub aspect stilistic. Este însă vizat şi un public mai larg, cuprinzându-i pe toţi cei interesaţi de Stilistica limbii române. Esenţiale sunt viziunea interdisciplinară şi finalitatea practică a cercetării fenomenului stilistic, în general, a dimensiunii afective, expresive a limbajului, în special.