Lucian Giura, Maura Geraldina Giura
Stephan Ludwig Roth și românii - Antologie
ISBN 978-606-616-235-7
Sibiu, 2016
14,5x20,5
cm
292 pag.

      Textele selectate care compun prezentul op provin din publicațiile vremii, din lucrările generale și speciale tangente temei abordate. S-a avut în vedere o eșalonare a materialului în diacronie, operându-se în text doar acolo unde a fost cazul; corecturile s-au făcut în conformitate cu normele gramaticale actuale.
      S-a operat, pe parcursul întregii lucrări, corectarea numelui din forma românizată (Ștefan și Ludvig) în cea corectă a numelui german (Stephan și Ludwig).
      Prin intermediul volumului, se pune la dispoziția unui public larg, mai mult ori mai puțin „familiarizat”, o „icoană” fidelă a profilului uman complex al lui Roth, o prezentare fidelă a vieții și activității acestuia, a crezului său revoluționar, precum și a contribuției acestuia în variile domenii de manifestare ale științei și culturii transilvane din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Totodată se creionează veridic parcursul unei vieți tumultuoase și al unei activități de excepție.
      În aceste momente, truda noastră se dorește a fi un modest omagiu dedicat împlinirii a două sute douăzeci de ani de la nașterea celui care a fost umanistul și revoluționarul Stephan Ludwig Roth.
      Mulțumim și pe această cale Forumului Democrat al Germanilor din România, care a sponsorizat editarea acestei cărți. Gratitudinea noastră se îndreaptă spre colectivul Secției periodice a Bibliotecii județene „Astra” din Sibiu, bibliotecari care au sprijinit cu profesionalism și colegialitate etapele de documentare și informare necesare redactării volumului; aceleași calde mulțumiri adresăm și domnului Radu Irimie de la Cabinetul „Andrei Oțetea”, din aceeași instituție de cultură, pentru sprijin și „găzduire”.

Sibiu, noiembrie 2016
Autorii