Lucian Giura, Maura Geraldina Giura
Stephan Ludwig Roth și românii - Antologie
Ediţia a doua revizuită şi adăugită

ISBN 978-606-616-369-9
Sibiu, 2019
14,5x20,5
cm
320 pag.

      La scurt timp după apariția lucrării noastre dedicată lui Stephan Ludwig Roth (2016), aceasta s-a epuizat; era o dovadă certă a interesului pe care marele erou al neamului său și un sincer prieten al româniolor ardeleni, cel care a fost pătruns de o mare iubire creștinească în suflet, continuă să stârnească interesul contemporanilor noștri și acum la mai bine de 180 de la condamnarea sa la moarte. Roth a fost o mare personalitate a secolului al XIX-lea, cel mai înțelegător, mai conștient și mai hotărât partizan al apropierii cât mai stânse de poporul românesc. Filoromânismul său, profund și sincer, n-a fost numai de ordin sentimental, ci a izvorât din convingerea adâncă că, în Ardeal, poporul românesc reprezintă adevărata realitate politică. A fost o personalitate vulcanică dotată cu un spirit ager, cu o adâncă vocație de educator, o înaltă conștiință cu un larg orizont intelectual. Prin comportamentul său, prin ceea ce spunea și scria, Roth constata împilarea ce se făcea poporului român de către cârmuirea maghiară. El sublinia cu tărie că românilor trebuia să li se dea „hrana dreptății și băutura răcoritoare a unui tratatament uman” și „să li se ofere îndestularea tuturor nevoilor”. Este, totodată, cel care înfruntă moartea cu o admirabilă și neclintită bărbăție.
      Mențiunile de mai sus sunt câteva din argumentele care ne-au îndriduit și obligat moral să publicăm această a două ediție a tomului Stephan Ludwig Roth și românii. Antologie.

Sibiu, noiembrie 2019
Autorii