CuprinsFlorin Stănescu
Soarele de andezit

ISBN 978-606-616-201-2
Sibiu, 2015
14,5x20,5
cm
238 pag.

      Această lucrare reprezintă o selecție a studiilor și a cercetărilor autorului asupra unuia dintre cele mai originale obiecte arheologice – deocamdată unicat pe plan mondial – descoperit pe Terasa Sacră de la Sarmizegetusa Regia, România, obiect arheologic cunoscut sub numele de „Soarele de Andezit” și a posibilelor sale utilizări ca altar-cadran solar.
      Cercetările au urmărit existența în sanctuare a unor vestigii ale anticei astronomii a dacilor, pornind de la marele număr de relatări ale autorilor antici privind această astronomie.
      De-a lungul celor aproape 30 de ani de cercetări în sanctuarele dacilor de la Sarmizegetusa Regia sau din alte părți ale țării, rezultatele acestor descopeririri sau ipoteze au fost comunicate la diferite Conferințe naționale sau internationale ale societăților stiințifice de specialitate și publicate în proceerdings-urile acestora, ale unor mari muzee sau universități, sau în volume independente.
      Lucrarea va cuprinde, în final, o situație pe capitole, în care se va specifica, acolo unde este cazul, anul și locul primei apariții, integrale, parțiale sau cu eventualele completări determinate de evoluția cercetărilor, a capitolului respectiv, cât și prezența unor rezultate nepublicate până în prezent.

     Autorul