CuprinsMihaela Man, Gabriela-Maria Man
Separarea de rolul profesional: cazul particular al angajaților vârstnici

ISBN 978-606-616-370-5
Sibiu, 2019
12,5x19,5
cm
326 pag.

   Suntem atenți la multele evenimente majore pe care le traversăm pe parcursul vieții sau pe care urmează să le traversăm, la multiplele roluri pe care le avem sau urmează să le avem pe parcursul vieții. Ne pregătim temeinic pentru unele dintre aceste roluri, cum ar fi spre exemplu pregătirea pentru rolul profesional, rolul de soț, rolul de părinte etc, dar poate nu acordăm o atenție egală tuturor evenimentelor, momentelor și rolurilor esențiale din viața noastră și a celor din jurul nostru.
   În acest cadru ne propunem să facem o analiză a ceea ce poate trecem cu vederea tineri fiind și anume perspectiva retragerii noastre din activitatea profesională sau impedimentele, temerile, alternativele, oportunitățile și emoțiile celor din jurul nostru, care se află în fața deciziei de retragere din activitatea profesională, a celor care se adaptează la noul rol – cel de pensionar sau a celor care au traversat deja etapa adaptării la noul rol și noul statut social.
   Ne pregătim mulți ani pentru a deveni membrii activi în organizații, pentru a deține roluri formale în cadrul acestora, ne perfecționăm de asemenea în actualul context în permanență pentru rolul profesional, dar cum anume ne pregătim pentru retragerea din activitatea profesională sau cum anume îi pregătim/ sprijinim pe cei din jurul nostru sau pe cei pe care îi manageriem pentru separarea de rolul profesional, pentru care ne‑am pregătit atât de mult, sau pentru care s‑au pregătit atât de mult, care ne‑a ocupat sau care le‑a ocupat o parte semnificativă din timp? Înțelegerea modului și a particularităților în care ne separăm sau a modului în care colegii noștrii mai vârstnici se separă, părinții noștri, prietenii din jurul nostru de rolul profesional poate fi de un real folos pentru obținerea unor beneficii pentru toți cei implicați în acest proces de separare de rolul profesional și pentru cei aflați în anturajul social al persoanei aflate în pragul separării de rolul profesional sau se află de puțin timp sau de o perioadă mai îndelungată de timp în rolul de pensionar. Ne orientăm atenția înspre acest aspect în condițiile în care de multe ori este bifat în grabă de cei din jur, ca un fapt firesc, care vine odată cu înaintarea în vârstă, care aduce un alt statut și un alt mod de viață, având imaginea unei persoane care nu mai trebuie să deruleze nici un fel de activitate profesională pentru a primi o remunerație, care nu mai are program de lucru, care are suficient timp liber pentru a derula activități profesionale, iar exemplele pot continua. Dar din cealaltă perspectivă și anume a celui, care urmează să se retragă din activitatea profesională sau a celui care s‑a retras, de multe ori traversarea acestor etape nu este atât de facilă în diferitele planuri de analiză: cel social, emoțional, familial etc. În continuare vom reda câteva dintre gândurile și emoțiile pe care o serie de persoane aflate în pragul pensionării sau imediat după aceasta le‑au manifestat în cadrul scrierilor din jurnalele personale sau în cadrul evenimentelor organizaționale derulate cu scopul punctării tranziției de la rolul de angajat, la cel de pensionar.
   ………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….
   Din relatările de mai sus ușor se poate desprinde faptul că retragerea din activitatea profesională nu este un moment nesemnificativ din viața celor care ajung să îl traverseze, ci este unul care implică o serie de evaluări, de emoții, de planuri, de adaptări la un nou rol, de ajustări la nivelul diferitelor aspecte relevante din domenii precum cel: social, familial, personal etc. Retragerea din activitatea profesională poate fi mai degrabă privită ca reprezentând un proces, care se derulează pe o perioadă mai îndelungată de timp, care are rezultate diferite ținând cont de o serie de variabile care pot interfera și anume caracteristicile persoanei care urmează să se retragă din activitatea profesională, caracteristicile cadrului social în care persoana este încadrată, caracteristicile mediului profesional în care această își derulează activitatea, situația economiei din țara în care persoana își derulează activitatea, percepția socială cu privire la rolul profesional și la cel de pensionar etc.
   În cadrul acestei lucrări vom puncta câteva elemente importante în vederea înțelegerii acestei etape semnificative de pe parcursul dezvoltării umane, astfel încât atât noi fiecare în parte, cât și cei din jurul nostru să putem sau să poată fi capabili să‑l traversăm sau să‑l traverseze cu succes. În vederea atingerii acestui deziderat vor fi abordate teme precum: rolul și locul muncii la nivel personal, vor fi punctate câteva elemente care țin de dezvoltarea imaginii pe care o avem noi astăzi cu privire la pensionare sau retragere din activitatea profesională. Vor fi prezentate detaliat câteva dintre cele mai importante teorii referitoare la retragerea din activitatea profesională. Vom acorda o atenție aparte reflecției asupra timpului și a trecerii lui ca urmare a parcurgerii acestei etape. Vom descrie în detaliu o serie de factori, care pot contribui la decizia retragerii din activitatea profesională, ca mai apoi să abordăm impactul pe care retragerea propriu‑zisă din activitatea profesională o are la diferite niveluri. Toate aceste tematici abordate ne dorim să vină în întâmpinarea nevoii celor aflați în situația gestionării tranziției de la un rol profesional formal activ, la unul inactiv și să furnizeze ancore pentru cei care se pregătesc de retragerea din activitatea profesională, retragere pentru care așa cum ne pregătim mulți ani pentru accederea la nivelul unui rol profesional, ne putem pregăti și pentru separarea de acesta sau îi putem înțelege adecvat pe cei care se află într‑o astfel de tranziție. În concluzie pensionarea reprezintă o tranziție majoră și semnificativă de pe parcursul vieții, care pune punct unuia dintre cele mai importante roluri de pe întreg parcursul întregii vieții și anume cel de angajat, motiv pentru care pensionarea nu poate fi asociată cu un eveniment clar punctat în timp, ci reprezintă mai degrabă un proces, care se derulează în mai multe etape, pe o perioadă mai mare de timp și cu implicații la nivelul diferitelor variabile individuale sau de la nivelul sistemelor din care cel care face tranziția de la un rol de angajat, la cel de pensionar face parte.

Mihaela Man