CuprinsCorvin Lupu
România interbelică în viziunea diplomației SUA.
Ediția a II-a revizuită și adăugită

ISBN 978-606-616-352-1
Sibiu, 2019
14,5x20,5
cm
342 pag.

      După mai bine de două decenii de la publicarea primei ediții a cărții, apărută sub titlul „Relații diplomatice între România și SUA până la cel de al doilea război mondial”, am simțit nevoia să revizuiesc și să completez prezenta lucrare. În acest demers, am fost catalizat și de nemulțumirile pe care le-am avut față de prima ediție, cu deosebire față de redactorul de carte și de corectorul primei ediții și de tipărirea ei fără bunul de tipar necesar, care a permis existența a numeroase greșeli și omisiuni de litere, diacritice și o punctuație cu greșeli. Aceste nemulțumiri au fost utile deciziei mele de a tipări o nouă ediție, revăzută.
      Apoi, am simțit nevoia să fac o serie de adăugiri. Documentele diplomatice americane sunt deosebit de importante și am dorit să lărgesc cadrul lor de interpretare, cel puțin privitor la unele dintre chestiunile foarte importante pe care le abordau diplomații americani. Unele dintre aceste fenomene importante din societatea românească și-au păstrat valabilitatea până astăzi. Abordarea lor în lumina perioadei interbelice, poate fi utilă și analizelor necesare vieții social-politice de astăzi. Astfel, ar fi aspecte precum, chestiunea evreiască, limitele democrației românești, viziunea asupra democrației ca fenomen politic, lupta dintre partidele politice, presiunile internațioinale asupra vieții politice din România, interesele economice, conflictele pentru influență dintre puterile internaționale pe teritoriul României și altele, se pot analiza în paralel, peste aproape un secol care a trecut de atunci.
      Am fost încurajat să reeditez această lucrare și de faptul că în cele două decenii trecute de la apariția primei ediții a cărții, în ciuda interesului general mereu sporit față de SUA, datorită apartenenței actuale a României la zona de influență euro-atlantică și a Parteneriatului Strategic între România și SUA, nu au fost publicate, în nici una dintre cele două state, alte monografii privitoare la această perioadă din istoria relațiilor diplomatice bilaterale.
      De asemenea, interesul cercetătorilor, ca și al opiniei publice, în general, față de această lucrare, în cele două decenii care au trecut de la apariția primei ediții, ne-a încurajat să reluăm demersul nostru și să aducem în fața celor interesați o a doua ediție.
      În același timp, trecerea timpului și dezvoltarea istoriografiei sistemului relațiilor internaționale au condus în mod firesc la o îmbunătățire a viziunii istoricilor asupra perioadei și am simțit nevoia să completez lucrarea cu unele accente, detalii și unghiuri de vedere care au lipsit primei ediții a lucrării.
      La baza acestei lucrări a stat lucrarea mea de doctorat susținută în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, motiv pentru care, după decenii, aduc mulțumiri profesorului Vasile Vesa, fost decan al Facultății de Istorie-Filozofie și șef al Catedrei de Istorie Contemporană și Relații Internaționale a Universității și întregului colectiv din subordinea domniei sale, pentru felul în care au înțeles să colaboreze cu mine în perioada doctorală. Nu pot să nu evidențiez faptul că profesorul Vasile Vesa m-a sprijinit permanent și în activitatea de conducere a Facultății de Istorie din Sibiu și apoi în activitatea de înființare specializării Științe Politice în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a primului program de studii de licență de Relații Internaționale din România și a primelor programe civile de studii de licență și masterale Studii de Securitate din România, pe care le-am creat și dezvoltat în facultatea pe care am fondat-o. În perioada doctorală, o colaborare prețioasă pentru mine a fost și aceea cu profesorul Vasile Pușcaș, membru al aceluiași colectiv, care, la rândul domniei sale, a venit la Sibiu și a predat cursuri în cadrul programelor de studii menționate mai sus, pentru a-mi sprijini facultatea.

Autorul