CuprinsIonuț-Alin Cîrdei
Rolul securității energetice în asigurarea securității naționale şi colective
ISBN 978-606-616-174-9
Sibiu, 2015
14,5x20,5
cm
260 pag.

      O dată cu industrializarea tot mai puternică, cu tehnologizarea şi cu informatizarea societății, asistăm la o lărgire a orizontului cunoaşterii umane, iar oamenii au conştientizat faptul că, pentru a avea sentimentul de siguranță, de securitate, nu este nevoie doar să fie la adăpost de amenințările fizice, exercitate de alți oameni, ci trebuie să se abordeze această problemă într‑o manieră mult mai extinsă, deoarece orice acțiune umană poate avea repercusiuni pe termen mediu sau lung. Din aceste considerente conceptul de securitate este înțeles acum ca o stare ce permite umanității în ansamblu să evolueze, să se dezvolte la adăpost de frică, de nevoi şi de suferință, creând în acelaşi timp premisele pentru ca generațiile viitoare să beneficieze de aceleaşi condiții propice dezvoltării.
      Conceptul de securitate este strâns legat de cel de stat, deoarece statul este principalul actor al relațiilor internaționale şi este singurul care dispune de forțele şi mijloacele necesare pentru crearea, menținerea şi restabilirea securității, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Pentru ca statul să poată să‑şi îndeplinească atribuțiile în domeniul securității, în condițiile unui mediu de securitate dinamic, fluid, nelinear, în care interdependențele se amplifică datorită fenomenului de globalizare, este necesară o abordare unitară a problematicii securității, de un efort internațional concentrat, pentru a putea face față provocărilor tot mai numeroase.
      Spațiul european, aflat sub umbrela NATO s‑a aflat, pentru o perioadă lungă de timp, în afara amenințărilor directe la adresa securității naționale a statelor și implicit la adresa securității colective, atenția tuturor factorilor de decizie îndreptându‑se spre combaterea amenințărilor neconvenționale și spre adoptarea măsurilor de ordin economic pentru reducerea efectelor crizei economice, care a reprezentat și încă reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și stabilității statelor europene. Evenimentele care au loc în ultima perioadă în mediul internațional, fie că vorbim despre confruntările din Siria, Libia, Egipt, Irak, unde organizația teroristă intitulată Statul Islamic Irak și Levant a declanșat o puternică ofensivă împotriva forțelor guvernamentale, sau despre cele din Europa, unde Ucraina a fost victima unei agresiuni din partea Rusiei, care a anexat peninsula Crimeea sub pretextul apărării minorității ruse și se confruntă în continuare cu o situație tensionată, după încheierea unui armistițiu fragil cu rebelii sprijiniți direct și indirect de către Rusia, sunt menite să ne atragă atenția asupra faptului că starea de securitate poate fi oricând pusă în pericol și că nici un stat nu este la adăpost de consecințele insecurității. Mai mult decât atât, acțiunile unor grupări teroriste în diferite zone ale globului reprezintă o amenințare permanentă la adresa securității naționale și internaționale.
      Aceste evoluții din mediul internațional de securitate vor afecta aprovizionarea cu resurse energetice a marilor consumatori din Europa și vor aduce din nou în atenție vulnerabilitatea tuturor statelor față de perturbările accidentale sau intenționate ale fluxurilor de aprovizionare. În momentul de față aprovizionarea cu resurse energetice este periclitată de evenimente majore: confruntările din Irak și Siria, care ar putea afecta extragerea și transportul petrolului din zona Golfului Persic, conflictul din Ucraina, care ar putea afecta aprovizionarea statelor europene cu gaze naturale provenind din Rusia, acțiunile unor grupări teroriste din nordul Africii, care ar putea periclita extragerea resurselor energetice din Libia, Nigeria etc.
      În condițiile transformărilor care au loc în mediul de securitate, securitatea energetică devine o problemă de actualitate şi de maximă importanță pentru toate statele lumii, fie că sunt producătoare, fie că sunt consumatoare de resurse energetice. Cu toate că diferă punctul de vedere şi interesele specifice, întreaga comunitate internațională este preocupată de identificarea metodelor şi mijloacelor prin care se poate realiza securitatea energetică.
      Securitatea energetică reprezintă, în condițiile actuale, una dintre preocupările principale ale tuturor statelor lumii, indiferent dacă sunt producătoare sau consumatoare de resurse energetice. Pentru realizarea securității energetice, ca parte componentă a securității naționale, statele sunt pregătite să adopte o gamă variată de măsuri, active sau pasive, care să le ofere posibilitatea asigurării cantităților necesare de resurse energetice, la prețuri accesibile, în orice moment şi în orice condiții, la adăpost de întreruperi accidentale sau intenționate.
      Realizarea securității energetice reprezintă o provocare a noului mileniu, iar România nu poate să abordeze această problemă majoră în mod izolat, ci trebuie să‑și coordoneze eforturile cu cele ale statelor europene și euroatlantice pentru crearea unui sistem complex de realizare a securității energetice, care să nu se bazeze pe mirajul reprezentat de către ideea independenței energetice, ci care să pornească de la necesitatea reducerii vulnerabilităților energetice, prin diversificarea surselor de aprovizionare, a rutelor de transport, securizarea infrastructurilor energetice existente, concomitent cu dezvoltarea unor noi tehnologii cu un impact redus asupra mediului, cu creșterea eficienței energetice și promovarea energiei regenerabile.

     Autorul