Ana Mocanu-Suciu
Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici
ISBN 978-973-7865-83-0
Sibiu, 2008
14,5x20,5
cm
236 p.