CuprinsEugen Bîrsan
Proprietăți magnetice ale straturilor subțiri
ISBN 978-606-616-473-3
Sibiu, 2022
14,5x20,5
cm
100 pag.

    Lucrarea își propune să pună în evidență unele aspecte importante care privesc fenomene fizice în acre sunt implicate materialele depuse în formă de starturi subțiri. Acest subdomeniu, este subsumat unui spectru mai larg în aria de interes științific, care cuprinde fizica materialelor nanostructurate - unde se studiază diverse proprietăți fizice și fenomene aparținând domeniilor cu dimensiuni de tip nanometric.
    Acest domeniu, suscită un interes deosebit în epoca actuală, datorită numeroaselor aplicații tehnologice pe care le implică. De aceea acest domeniu științific este unul care poate fi considerat nou, dar care – pe de altă parte – are în spate o istorie îndelungată, chiar milenară).
    Astfel, încă din timpuri străvechi, antice, oamenii au fost preocupați de magnetismul substanțelor – sesizând o serie de proprietăți specifice din punct de vedere magnetic, corespunzând materialelor structurate sub formă de starturi subțiri (filme subțiri). În evul mediu, lucrurile au evoluat foarte mult desigur, punându-se bazele matematice ale modelării fenomenelor magnetice.
    Desigur, din acest punct de vedere, apogeul în acest context a fost consemnat la începutul epocii moderne, odată cu formularea ecuațiilor câmpului electromagnetic de către J.C. Maxwell – care de altfel se aplică și în cazul materialelor nanostructurate, dispuse în formă de straturi subțiri.

Eugen Bîrsan