CuprinsRodica Baciu
Programarea aplicaţiilor grafice 3D în OpenGL
ISBN 978-606-8030-80-7
Sibiu, 2010
14,5x20,5
cm
96 pag.

     Îndrumarul de laborator cuprinde lucrările de laborator care însoţesc cursul „Programarea aplicaţiilor grafice 3D” care  face parte din planul de învăţământ pentru studiile de licenţă de la specializarea „Calculatoare şi Automatizări” din cadrul Facultăţii de Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. La specializarea noastră am ales interfaţa grafică OpenGL, ca exemplificare şi ca aplicaţie a cursului „Programarea aplicaţiilor grafice 3D” în urmă cu 10 ani. Timpul a demonstrat că am ales bine, în marile universităţi din lume se studiază acum tot OpenGL în cadrul disciplinei „Computer Graphics”. Alcătuirea îndrumarului este rodul şlefuirii, în decursul mai multor ani, al lucrărilor de laborator pentru această disciplină.
     Pentru simplitatea aplicaţiilor dar şi pentru a nu împovăra aplicaţiile cu alt cod (pentru crearea ferestrelor, pentru interfaţa cu utilizatorul, etc.) decât cel de OpenGL s-a ales interfaţa GLAUX care de la versiunea 5.0 până la versiunea 2005 a însoţit mediul Visual C. Această interfaţă este uşor de utilizat şi nu necesită o instalare suplimentară instalării mediului Visual C. Experienţa a arătat că după ce studenţii învaţă să utilizeze OpenGL, cu uşurinţă îl folosesc şi în alte medii de programare (Java, BorlandC, ş.a.) şi cu alte interfeţe (GLUT, GLUI).
     Pentru fiecare laborator studenţii primesc un set de programe scrise în C şi care folosesc interfaţa API – OpenGL. După ce studenţii examinează aceste aplicaţii trebuie să le modifice conform cu cerinţele din îndrumar. Unele lucrări de laborator sunt dedicate unei singure teme, dar altele cuprind mai multe teme care nu sunt neapărat legate între ele. Îndrumarul cuprinde temele esenţiale de OpenGL, fără pretenţia de a acoperi toate funcţiile pe care le oferă interfaţa. Cei care doresc să aprofundeze cunoştinţele de OpenGL au în acest îndrumar o bază de cunoştinţe bine selectată.

Conf.dr.ing. Rodica Baciu
Sibiu, 2010