Gheorghe Buşoiu, Lucian Giura
Profiluri medieşene vol. 1-2
ISBN 978-606-616-039-1
Sibiu, 2011
14,5x20,5
cm
236+252 pag.

      Lucrarea de faţă este una cu totul inedită pentru publicistica medieşeană, prin problematica abordată, prin vasta arie de cuprindere şi prin varietatea ocupaţională a persoanelor prezentate. Între coperţile acestei cărţi, cititorii vor găsi informaţii legate de viaţa şi activitatea unor reprezentanţi de seamă ai societăţii medieşene din toate timpurile şi din cvasitotalititatea domeniilor vieţii economico-sociale, cultural-ştiinţifice şi sportive.
      Rod al unor cercetări documentare, care se întind pe un segment de timp consistent, lucrarea înregistrează un număr de peste două sute de persoane, de „voci” care au trăit şi au creat în localitatea noastră.
       În şirul celor mulţi, care au avut într-un fel sau altul tangenţă cu Mediaşul, se pot stabili următoarele categorii:
         • oameni care s-au născut şi şi-au desfăşurat activitatea în oraşul de pe Târnava Mare;
         • medieşeni prin naştere şi care au devenit cunoscuţi pentru activitatea lor în alte zări ale lumii;
         • unii care au venit din alte părţi, dar şi-au găsit aici un teren prielnic de muncă şi creaţie;
         • alte persoane care au domiciliat, o vreme mai lungă sau mai scurtă, după care au plecat spre cele patru puncte cardinale.

      În mod justificat şi logic se poate pune următoarea întrebare: este necesară şi utilă tipărirea unei asemenea lucrări?
      Trecând peste inevitabilul posibil subiectivism al autorilor, credem că acest dicţionar încearcă o radiografiere a rezultatelor celor care au locuit pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Totodată, din multitudinea domeniilor în care au activat cei inseraţi în prezenta lucrare, se poate trage o concluzie măgulitoare pentru orice medieşean. Este vorba de faptul că Mediaşul a avut o viaţă economico-socială, tehnico-ştiinţifică, culturală, sportivă tumultuoasă, ce-l înscrie în rândul celor mai importante centre ale ţării.