CuprinsNicolae Jurca
POSTUME şi restituiri
ISBN 978-606-616-130-5
Sibiu, 2014
14,5x20,5
cm
304 pag.

      O moarte subită lasă multe probleme nerezolvate. Rezolvarea lor depinde de interesul pe care îl manifestă succesorii. Ştiind că nu avem moştenitori direcţi, soţul meu, Nicolae Jurca, îşi punea adesea întrebarea: „Ce se va alege de munca mea de o viaţă?”
      Am început cu inventarierea bibliotecii. În paralel, scriam amintirile despre soţul meu. La acestea am alăturat câteva cuvântări şi fragmente din publicaţiile care ar fi putut ilustra largul evantai pe care îl ocupau subiectele de istoria contemporană a României în preocupările istoricului Nicolae Jurca. Astfel, am publicat, într‑un tiraj redus, cartea „Profesorul Nicolae Jurca. In memoriam” (Editura Buna Vestire, Centrul de studii Jacques Maritain, Blaj, 2013). Am oferit cartea rudelor, prietenilor, colegilor, cunoştinţelor, şi de la toţi am primit semnale pozitive şi îndemnul de a continua publicarea materialelor scrise de soţul meu. În mod deosebit mi‑am dat seama că au rămas nepublicate numeroase cuvântări, care au fost primite cu entuziasm de auditoriul din momentul respectiv. Îmi amintesc de exclamaţia unei colege la ieşirea din sala în care s‑au întâlnit absolvenţii Şcolii pedagogice din Abrud: „Ăsta, da, soţ!” Şi fără această manifestare entuziastă, eu ştiam cum era soţul meu. Pentru cartea de faţă am ales materiale nepublicate, rămase în arhiva soţului meu.
      Nicolae Jurca preconiza să scrie mai multe cărţi, printre care o monografie a celui care a fost Constantin‑Titel Petrescu, lider de necontestat al social‑democraţilor. A studiat pentru aceasta materialele informative de la C.N.S.A.S., puse la dispoziţie de domnul Constantin Ionescu, preşedintele Partidului Social‑Democrat Titel Petrescu. A scris 29 de pagini din introducere. Materialele rămase au fost date Mirelei Crâsnic, care a finalizat lucrarea începută de mentorul ei. Un alt fost doctorand al profesorului Nicolae Jurca a scris o carte despre Ion Flueraş, lider al social‑democraţilor.
      Nicolae Jurca îşi propusese să scrie o carte de eseuri. De asemenea, dorea să adune într‑un volum materiale publicate sau nepublicate despre diferite personalităţi din domeniul culturii sau al politicii, precum Ştefan Baciu şi Ioan Mirescu. Din păcate, aceste proiecte au rămas nefinalizate.
      Am apelat, pentru conturarea personalităţii profesorului, cercetătorului, cetăţeanului Nicolae Jurca, la mărturii ale celor care l‑au cunoscut şi cărora le mulţumesc.
      Cartea de faţă este scrisă pe baza manuscriselor din arhiva Nicolae Jurca. Ea cuprinde multe elemente biografice. Nu vom şti niciodată dacă selecţia mea coincide cu dorinţele soţului meu, Nicolae Jurca.
      Menţionăm că în texte apar idei cu caracter repetitiv, acestea constituie laitmotive ale autorului.
      Sper ca cititorii să aprecieze strădania mea de a contura personalitatea celui care a fost istoricul, profesorul, cetăţeanul, colegul, prietenul, contemporanul nostru Nicolae Jurca.

Maria-Georgeta Jurca