Mircea Furdui
Portofoliul profesorului de geografie
ISBN 978-606-8030-39-5
Sibiu, 2009
20,5x29,5
cm
178 p.

    Portofoliul profesorului se constituie ca un un util instrument de lucru al profesorului de geografie.
Conţine documente primare şi anexe (tabele, situaţii statistice) pe care le foloseşte profesorul în activitatea sa pe durata întregului an şcolar.
    Structura portofoliului cuprinde printre altele: curriculum vitae – model european, încadrarea, schema orară, planificările calendaristice, modele de proiectare a unităţilor de învăţare, programele pentru Bacalaureat şi concursurile şcolare, modele de planuri de lecţii şi schiţe de lecţie de tip recapitulativ, modele de proiecte, referate, eseuri, aplicaţii practice, modele de fişe de lucru, teste iniţiale insoţite de analiza lor, teste/unităţi de invaţare insotite de analiza şi interpretarea lor, fişe de evaluare a progresului şcolar, activităţi la nivel de comisii/şcoală, activitatea metodico-ştiinţifică, activităţi extraşcolare ş.a.