CuprinsAdriana Misachevici
Populaţia şi aşezările din Depresiunea Sibiului
ISBN 978-606-616-057-5
Sibiu, 2012
14,5x20,5
cm
344 pag.

     Lucrarea reprezintă un studiu de geografie fizică, umană dar şi economică, având conotaţii intra şi transdisciplinare.
     Tema abordată reprezintă o încercare de reconstituire a imaginii de ansamblu a Depresiunii Sibiului din punct de vedere al populaţiei şi al aşezărilor din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre, cu scopul de a surprinde modificările apărute în cadrul acestor componente. Abordarea a fost realizată din perspectiva sistemică a învelişului geografic, tocmai pentru a evidenţia caracterul complex al acestuia, cât şi al intercondiţionărilor reciproce dintre componentele sale.
     În afara documentelor cartografice, un rol important în evidenţierea aspectelor dinamice ale populaţiei şi ale aşezărilor din Depresiunea Sibiului l-au reprezentat datele statistice. Interpretările datelor statistice, indiferent că au provenit din culegerea unor informaţii statistice sau din determinări matematice, toate au oferit un bogat fond informativ cu ajutorul căruia au fost stabilite reciprocităţile şi funcţionalităţile zonei geografice a Depresiunii Sibiului.
     În acest sens, utilizarea datelor demografice şi a celor privind utilizarea terenurilor au stat la baza unor reprezentări grafice şi cartografice, care au oferit interpretări fidele, cât mai aproape de realitate. Această interdependenţă a făcut posibilă prognoza, analiza evoluţiei în viitor a populaţiei şi a aşezărilor din Depresiunea Sibiului, având la bază consemnările anterioare.
     Astfel, s-a realizat o evaluare comparativă, în care au fost analizaţi toţi factorii implicaţi, ceea ce a permis înscrierea acestui areal într-unul din cele mai populate la nivelul întregii ţări.

Autoarea