CuprinsDoris Sava
Phraseolexeme aus kontrastiver Perspektive Deutsch-Rumänisch
ISBN 978-973-7865-97-7
Sibiu, 2008
14,5x20,5
cm
424 p.

Plecând de la importanţa competenţei idiomatice pentru reuşita procesului de interacţiune în spaţii socio-culturale diferite, preocuparea fundamentală a autoarei priveşte problema complexă a transpunerii frazeologice a diverselor concepte ale comunicării în limbile germană şi română. Dorind să completeze cercetarea lexicografică actuală, autoarea concepe un model de dicţionar frazeologic german-român aducând îmbunătăţiri substanţiale în prezentarea lexicografică a acestor structuri fixe care în comunicarea cotidiană acoperă un spectru larg de funcţii.