CuprinsTiberiu Costăchescu, Iuliana Neagoș, Iustin Vancea
Pagini de politică și diplomație
ISBN 978-606-616-382-8
Sibiu, 2020
14,5x20,5
cm
180 pag.

      Orizontul vieții politice și diplomatice dinspre așteptări înspre certitudini
      Între idealul politic și realitatea politică există întotdeauna un decalaj. Oriunde în lume, cei preocupați de mersul vieții politice – de multe ori inclusiv cei ce se încăpățânează să afirme că nu se simt atrași de ea – au așteptări de la cei ce iau decizii pentru bunul mers al lucrurilor pe plan național sau internațional. Universul politicii, un conglomerat de acte și fapte – unele dintre ele evaluate pozitiv, altele foarte critic de către mulți dintre observatorii din afara lui‑, le poate părea unora dintre noi un domeniu ușor de abordat, mai mult sau mai puțin interesant, iar altora o lume intangibilă și foarte greu de înțeles, chiar și atunci când pentru ea există o suficient de mare marje de atracție. De multe ori cunoscută încă de acasă, din perioada copilăriei, lumea politicii (ca și cea a diplomației, de altfel), în opinia diplomatului, profesorului și istoricului Neagu Djuvara, are o anume specificitate și numeroase nuanțe care pot fi ușor ignorate și de specialiști.
      Noi am încercat să surprindem – atât cât ne‑a fost posibil și nouă – unele dintre ele, să decriptăm pentru cei care (mai) sunt preocupați de o pregătire în domeniu câteva dintre mesajele politicii contemporane și, însoțindu‑le de date și informații despre instituții politice, organizații și organisme internaționale, ca și de unele detalii și aspecte ce dau contur lumii diplomatice, să le inserăm în paginile prezentei cărți, care ar fi fost cu siguranță cu mult mai puțin împlinită dacă nu am fi avut la dispoziție lucrările oferite cu atâta generozitate de custodele Cabinetelor Andrei Oțetea de la Biblioteca ASTRA; dl. Radu Irimie.
      Dacă paginile noastre vor putea contribui la lărgirea orizontului vieții politice și diplomatice al celor ce le vor parcurge, străduințele pentru a le scrie, în vremuri tulburate de răspândirea la scară planetară a unei maladii din cauza căreia numeroase guverne au fost puse în situația de a lua măsuri (în mod democratic?!) în flagrantă contradicție cu Declarația Drepturilor Omului, vor fi cu siguranță estompate de bucuria unor eforturi împlinite. Dedicate celor dragi, ca și studenților și colegilor noștri de care ne‑am simțit întotdeauna apropiați, poate chiar și mai mult în timpul constrângerii care a impus izolare și distanțare fizică, sunt totodată și un omagiu adus Lianei Cupșa, acum îngerul nostru din Cer.

Autorii
Sibiu, mai 2020