CuprinsIrina Morari
Odontologie - Note de curs pentru Colegiul de tehnică dentară
ISBN 978-973-7865-75-5
Sibiu, 2008
20,5x29
cm
222 p.

      Odontologia ca disciplină unitară pentru Colegiul de Tehnică Dentară însumând totalitatea noţiunilor legate de „odonton”, are ca scop formarea unei viziuni de ansamblu asupra dintelui, care pentru tehnicianul dentar este suportul de bază în elaborarea lucrărilor sale protetice.
      Autoarea a considerat necesară abordarea tematicii atât de vaste a cărţii prin utilizarea de multiple imagini explicative care să ajute studentul în înţelegerea logică a ceea ce trebuie să cunoască, ca noţiuni esenţiale de Odontologie.
      În acest context, cursul de faţă a urmărit o prezentare succintă, didactică, concisă, a noţiunilor de bază legate de morfo-histo-patologia şi clinica afecţiunilor odontale precum: caria dentară, pulpitele, necroza şi gangrena pulpară, parodontitele apicale şi focarele dentare din cadrul bolii de focar. Tratamentul acestora fiind apanajul muncii medicului dentist, este prezentat doar schematic.
      Primele două capitole referitoare la morfologia ţesuturilor dure dentare şi a pulpei dentare, fiind esenţiale în înţelegerea patologiei odontale, sunt expuse meticulos, cu o multitudine de imagini explicative, care să fixeze noţiunile anatomo-morfo-funcţionale.
      Capitolele următoare ale cărţii prezentând afecţiunile odontale pe scară evolutivă, vizează mai ales aspectele de patologie clinică menite să faciliteze înţelegerea conceptului de „boală odonto-parodontală”, de care viitorul tehnician dentar trebuie să ţină cont în elaborarea lucrărilor protetice corecte, bio-conservative pentru ţesuturile vii de vecinătate, integrate perfect static şi dinamic, la cerinţele impuse de ecosistemul aparatului dento-maxilar recuperat morfo-funcţional.
      Ultimul capitol referitor la „boala de focar” atrage atenţia viitorului tehnician dentar asupra necesităţii de respectare a morfo-fizio-patologiei dintelui în protezarea lui impecabilă, întrucât apariţia focarelor cronice prin deficienţe de natură tehnico-proetice, pot aduce serioase prejudicii nu numai dintelui şi aparatului dento-maxilar, ci chiar sănătăţii întregului organism din care face parte integrantă.
      Această carte-curs, aşa cum a fost concepută şi prezentată de către autoare, este meritorie atât pentru dânsa, cât şi pentru instituţia sa, întrucât susţine prin formă şi conţinut, efortul general al Învăţământului Medical Superior de a forma şi dezvolta „gândirea medicală” a studenţilor, fără de care rezultatele muncii prestate ca viitori profesionişti, pot deveni incerte.

PROF. UNIV. DR. ŞTEFAN LĂCĂTUŞ
Şef Disciplină Cariologie şi Odontoterapie Restauratoare
Departamentul de Odontologie şi Parodontologie
Facultatea de Medicină Dentară
U.M.F. „Gr. T. Popa” Iaşi