CuprinsNicolae Presecan, Aurel Badiu
Monografia localităţii Mândra, comuna Loamneş, judeţul Sibiu
ISBN 978-606-616-147-3
Sibiu, 2014
16,5x23,5
cm
344 pag.

      Am scris această lucrare pentru că locuitorii satului Mândra merită din plin să aibă o monografie a lor. Era în anul 2010, când discutam cu doamna primar, Maria Greavu, despre monografia localității Loamneș. Atunci s-a pus problema dacă este bine sau nu să scriem o singură lucrare monografică pentru Loamneș și Mândra. Concluzia la care am ajuns a fost să scriem două lucrări monografice distincte. Motivul principal a fost faptul că deși acestea au multe trăsături comune, ambele localități și-au manifestat personalitatea de-a lungul timpului.
      Monografia a fost elaborată după o riguroasă documentare și o analiză echilibrată a aspectelor fundamentale din istoria, tradițiile, viața economică, socială și culturală a satului Mândra. Demersul nostru nu a fost simplu pentru că localitatea nu a mai avut o lucrare monografică. De asemenea, este surprinzător că depre Mândra s-a scris deosebit de puțin.
      Ne-am propus să scriem o monografie despre oameni și pentru oameni: despre cei care au fost, despre cei care sunt astăzi și pentru cei care vor urma pe aceste meleaguri.
      Pentru elaborarea lucrării am cercetat documente și lucrări științifice, mai vechi și mai noi, existente la instituții importante din Sibiu, cum sunt: Biblioteca „Astra”; Casa „Teutsch”; Biblioteca Universității „Lucian Blaga”; Direcția Județeană a Arhivelor Statului, Direcția Județeană de Statistică, Arhiepiscopia Ortodoxă Română și de la Primăria Loamneș, Parohia Ortodoxă Mândra și de la Școala Gimnazială Loamneș.
      La acestea adăugăm monografiile unor localități limitrofe, respectiv: Loamneș, Alămor, Armeni, Hașag, Slimnic, Ocna Sibiului și Veseud, precum și alte documente și lucrări menționate în bibliografie.
      În elaborarea monografiei am folosit atât interviul cât și dialogul pe problematica satului, drept centru spiritual real, pentru a defini firescul lucrurilor specifice acestei localități. Am utilizat comunicarea directă cu oamenii satului Mândra, pentru a pătrunde în substratul spiritual de adâncime a memoriei colective. Astfel am obținut date și informații foarte importante despre istoria și viața social-culturală a locuitorilor. Din păcate, foarte mulți dintre cei care cunoșteau lucruri importante despre această comunitate nu mai sunt. Bogăția cunoștințelor lor despre Mândra n-a dispărut în totalitate, unele au ajuns la noi prin intermediul urmașilor, cărora le mulțumim.
      Din documentele vechi cercetate, din relatările puține apărute în publicațiile timpului de-a lungul anilor și din informațiile orale culese la o atât de mare distanță în timp față de vremea înființării satului Mândra, depășind multe dificultăți, am încercat să reconstituim traseul în istorie și viața acestei localități până în zilele noastre.
      Satul Mândra poartă pe umeri o istorie fascinantă care începe în urmă cu 315 ani. În primăvara anului 1699, când zăpada începea să se topească și țurțurii de la streașină stăteau să cadă, în cancelaria comitelui din Ocna Sibiului, reprezentanții a treizeci de familii de români semnau cu judecătorul regal Szentpáli Francisc, Contractul nr. 2201 din 7 martie 1699, pentru înființarea, pe moșia acestuia, a unei așezări umane, care a devenit cu timpul localitatea Mândra de azi.
      Monografia localității Mândra conține o multitudine de informații inedite, fotografii, date, acte și documente istorice, prin care autorii și colaboratorii au încercat să construiască o imagine sugestivă despre viața și activitatea locuitorilor.
      Lucrarea de față, alcătuită din pagini mult cumpănite, o dorim punte între generații, o mărturie de iubire și de legătură a copiilor cu părinții lor, unii prea devreme plecați în veșnicie.
      Cartea se dorește a fi o veritabilă bancă de date scoase din arhive și memoria colectivă, de o importanță incontestabilă pentru viitorime, fiind prima de dimensiunea aceasta scrisă despre localitatea Mândra, comuna Loamneș, județul Sibiu.
      Am încercat să prezentăm faptele, întâmplările și fenomenele într-un mod cât mai corect, adevărat și realist, cât mai accesibil și plăcut, neuitând de spiritualitatea locală, chiar cu întâmplări amuzante. Am prezentat fapte și evenimente din viața comunității sau a unor săteni, am făcut, pe cât a fost posibil, o radiografie a istoriei locurilor în care au trăit părinţii, bunicii şi străbunicii noştrii şi cei de azi.
      Această primă lucrare monografică a localității Mândra este scrisă cu speranţa că va fi continuată şi îmbunătățită de viitori monografi.

      Autorii