CuprinsGianina Moaghen
Momente istorice povestite copiilor
ISBN 978-973-7865-94-6
Sibiu, 2011
14,5x20,5
cm
108 pag.

      Ideea de a elabora o lucrare care să redea aspecte esențiale din viața și activitatea unor personalități ale istoriei mi se pare o acțiune benefică și necesară, atât pentru elevii interesați în comple­tarea cunoștințelor generale cât și pentru oricare alt cititor, indiferent de pregătirea de specialitate. Lucrarea este bine structurată, mate­rialul folosit pentru documentare este destul de variat, provine din surse sigure, cu autori competenți în materie. Autoarea s-a străduit să scoată în relief, mai ales, unele aspecte mai puțin cunoscute de publicul cititor, ceea ce stârnește interesul pentru parcurgerea integrală a lucrării de către cititor.
      Consider că este o încercare reușită și o determinare de a continua elaborarea și a altor lucrări în care să abordeze teme de interes general pentru publicul cititor.
      Autoarea dă dovadă de o capacitate sporită de a reda într-o manieră elegantă și atractivă ideile abordate, are cunoștințe solide în domeniul supus studiului, știe să redea numai ceea ce prezintă interes pentru cititor. Toate acestea mă îndreptățesc să afirm că această lucrare este o reușită în materie.

            Prof. Pătru Gheorghe