CuprinsMonica Lomnăşan
Mijloace didactice în procesul de învăţământ la clasele de învăţământ special
ISBN 978-606-616-024-7
Sibiu, 2011
14,5x20,5
cm
80 pag.

            Instruirea, educarea şi profesionalizarea elevilor cu deficienţă mintală uşoară, în pas cu cerinţele societăţii în mijlocul căreia trăiesc constituie un process complex de educare şi recuperare, de folosire a unor noi metode şi mijloace de învăţământ prin care ei să fie pregătiţi ca cetăţeni capabili să contribuie la rezolvarea sarcinilor specifice activităţii lor. Analizând profesiile specifice meseriei de tinichigiu pentru care elevii deficienţi mintal se califică, se constată aceasta îi solicită la efort fizic şi psihic, chiar dacă gradul de mecanizare a muncii le uşurează mai mult sau mai puţin sarcinile respective. Din această cauză se urmăreste mărirea randamentului muncii lor prin măsuri care să urmărească apropierea capacităţii lor de efort la nivelul mediu al posibilităţilor. Învătământul special tehnic este o parte integrantă a formării generale pentru persoana cu deficienţă mintală, fapt ce impune adoptarea unei strategii coerente care să asigure o continuitate firească pe linia organizării conţinutului-plan, programe, manuale. Formarea profesională a persoanelor deficiente mintal ca parte integrantă a educaţiei speciale cunoaşte în etapa actuală câteva tendinţe ce constituie jaloanele în care acestea se realizează.
            Persoanele care prezintă deficientă mintală au dreptul la educaţie şi calificare profesională. Acest drept reprezintă o aplicare a principiului normalizării şi integrării. Achiziţia abilităţilor profesionale joacă un rol major în integrarea comunitară a deficienţilor mintali, acestea fiind considerate împreună cu abilităţile sociale ca cele mai importante în reuşita integrării comunitare. Deci formarea profesională se înscrie în cadrul cel mai larg al intervenţiilor ce au ca obiectiv final integrarea socială. Tendinţa actuală este ca formarea profesională să nu fie considerată de o manieră independentă ci incorporate în cadrul mai larg al integrării sociale a persoanelor cu handicap ilustrată de altfel de apariţia a numeroase programe de formare profesională care nu se limitează la pregatirea propriu-zisă ci se extinde si la formarea abilităţilor, competenţelor sociale. Integrarea în lumea muncii este o etapă indispensabilă dar nu suficientţă pentru realizarea obiectivului final care este integrarea socială a persoanei deficiente.

Monica Lomnăşan