CuprinsTiberiu Costăchescu, Delia Ștefenel
Marc Chesnel, Jos Gisberts, Frans Grommen

Migrația.
Fragmente de analiză socio-politică și autobiografii sociale

ISBN 978-606-616-418-4
Sibiu, 2021
14,5x20,5
cm
322 pag.

      Motivată de rațiuni sociale, politice sau economice, migrația populației dintr-o parte în alta a lumii este practicată din cele mai vechi timpuri ale istoriei. Neîndoielnic, ea nu va înceta nicicând!
      De multe ori și în diferite colțuri de lume se modifică doar parametrii la care ea se realizează. Se schimbă mereu situația socio-politică din numeroasele state ale planetei și mereu oamenii – din toate rasele și cu naționalități, vârste și pregătiri profesionale diferite – sunt tentați (dintr-un anume impuls interior, obligați de situația economică precară, poate constrânși de decizii politice și militare) să lase în urmă țara de origine (continentul chiar) pentru a se stabili în altă parte. Legile, actele normative și deciziile administrative care autorizează migrația se schimbă permanent și ele. Și sunt extrem de diferite de la o țară la alta.
      Nu este nicicând ușor să pleci din spațiul în care ești acasă sau dintr-un teritoriu pe care îl cunoști foarte bine doar cu speranța că se poate găsi mai binele zilei de mâine acolo unde fiecare caută punctul de confluență dintre speranțe, promisiuni și certitudini.
      O evaluare a șanselor unei persoane de-a ajunge la împlinirile așteptate, atunci când se decide să migreze, este greu de făcut, dacă nu chiar imposibil! Se poate realiza doar o analiză socio-politică a fenomenului (nicicând exhaustivă) care poate fi mai bine înțeles când este observat prin ochii celor care sunt implicați în mod direct.
      Este ceea ce am încercat, autori din Franța, Țările de Jos și România, sprijiniți și de mărturiile unora dintre cei ce au cutezat să străbată căile atât de sinuoase ale migrației. Pentru acuratețea mesajelor, în paginile cărții au fost inserate textele, documentele informative și mărturisirile în limbile în care ele au fost redactate și culese. Cele în limbile franceză și engleză – foarte cunoscute și folosite oriunde în lume – nu au și versiunea românească. Doar textul redactat în flamandă este dublat de cel în limba română, traducerea fiind rodul eforturilor unei românce, la rându-i plecată de multă vreme în Țările de Jos.
      Cartea, cu tot ce are redat și, din păcate, omis, este înainte de toate un gând îndreptat înspre toți cei care încearcă dintotdeauna, călăuziți de Dumnezeu, să găsească în lume locul lor de pace și liniște sufletească. Este motivul pentru care am apreciat că termenul Diaspora, fiind pentru mulți acel loc, înseamnă mai mult decât un substantiv comun.

Tiberiu Costăchescu,
Sibiu, Sf. Ierarh Nicolae, 2021