CuprinsIuliana Neagoș
Migrația românilor din Sudul Transilvaniei în America de Nord la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX
ISBN 978-606-616-482-5
Sibiu, 2022
14,5x20,5
cm
248 pag.

     Visul american
     Atunci când scriitorul american James Truslow Adams făcea referire la visul american într-o carte de mare succes, pe care a editat-o în anul 1931 și a intitulat-o The Epic of America, este foarte puțin probabil să fi știut ceva despre impresionantul număr de români transilvăneni care au visat, cu mult înainte de apariția volumului, să găsească pe pământ american fărâma de fericire și dramul de prosperitate pe care acasă la ei nu credeau să le găsească vreodată. Porniți din aproape toate satele Țării Făgărașului, tineri ce erau obișnuiți doar cu drumurile ce-i purtau înspre terenurile de pe hotar, către pășunile alpine ori către târgurile din localitățile învecinate, au îndrăznit să vadă, în tentativa de a pleca de acasă, cu multă îndârjire și mare curaj, înspre pămânul făgăduinței,șansa pe care le-o hărăzise Providența pentru a găsi calea împlinirii în viață. Conduși de speranța că vor putea să-și împlinească visul de a scăpa de sărăcia de acasă, muncind în ferme și firme americane, tinerii și-au asumat riscuri și au plecat în necunoscut, traversând Atlanticul, pentru a ajunge pe un alt continent, la o atât de mare depărtare de casă. Fiecare dintre ei a avut propriul destin, viața fiindu-le uneori tumultuoasă, alteori senină. Însă, cu toții au scris un capitol important din istoria menită a înfățișa fenomenul migrației românești.
     Despre românii plecați în America au scris numeroși autori, în toate paginile lor regăsindu-se ceva din dramatismul unor momente de care au avut parte cei deciși să-și împlinească un alt destin, în alt univers decât al lor. Fiică a localității Viștea de Sus, doamna Iuliana Neagoș a crescut însoțită de poveștile despre americanii care au căutat să înțeleagă altfel lumea decât privind-o din hotarul satului. Mai târziu, acestor oameni le-a dedicat ceasuri și ceasuri de neodihnă, din curiozitatea de a înțelege mai bine de ce sunt văzuți în alt mod și de ce sunt tratați diferit de către consăteni. Poate așa s-a născut și dorința unor studii doctorale, studii având ca subiect tocmai pe cei care au trăit cândva experiența visului american!
     Cu răbdare și multă pasiune, doamna Neagoș a parcurs o amplă bibliografie în domeniu. A căutat să înțeleagă mult mai multe despre cei plecați să muncească pe îndepărtatul continent din discuțiile avute cu urmașii acestora. Din poartă în poartă, a aflat de la consăteni date și informații despre cei pentru care voința de a reuși a contat mai mult decât resemnarea de a rămâne acasă. Trăind momentele povestite de rude, împărtășind emoțiile celor care la 16-17 ani se duceau de acasă în necunoscut, doamna Iuliana Neagoș ne face, cu mult har și talent, părtașii unor experiențe ce au marcat numeroase generații și au schimbat cursul evoluției multora dintre localitățile făgărășene.
     Prin complexitate și abordare, cartea cercetătoarei dornică să povestească altora multe dintre trăirile celor din mijlocul cărora a pornit să urce treptele împlinii în spațiul universitar sibian o aduce pe autoare tot mai aproape de cei consacrați în domeniul atât de importantului studiu al evoluției și al transformărilor comunităților românești. Îngemănare de informații sintetizate în urma unui îndelungat efort de documentare și buchet de emoții transmise prin mărturisirile urmașilor celor ajunși cândva să-și caute un rost în America, lucrarea doamnei Iuliana Neagoș devine o dovadă a faptului că din lumea în care am venit pe lume nu putem pleca definitiv nicicând. Iar crâmpeie din destinul și trăirile altora, din același spațiu cu noi, devin o parte din noi înșine.
     Înțelegându-și rostul, doamna Iuliana Neagoș a scris despre ai ei, cu căldură și atâta implicare sufletească, făcându-ne să ne gândim, o clipă mai mult, la toți înaintașii noștri. O bună parte dintre ai ei, cei din Țara Făgărașului, au trăit cândva visul american.

Tiberiu Dumitru Costăchescu