CuprinsAmelia Bucur
Matematici speciale
ISBN 978-606-616-428-3
Sibiu, 2021
17,6x25,0
cm
166 pag.

    Cartea „Matematici speciale” este un material didactic în variantă electronică ce se adresează studenților de la specializările Electromecanică, Electronică aplicată din anul întâi de studiu dar și tuturor celor interesați de aplicații ale matematicii în inginerie. Ea cuprinde o colecție de materiale consacrate selectate din materialele bibliografice consultate, realizată după principiul „de la lume adunate și iarăși la lume date” (Anton Pann, 1790-1854), la care am adăugat aplicații pe care le-am rezolvat în softul Maple.
    Tematicile sunt selectate în urma cercetării bibliografice, a cercetării conținuturilor celorlalte discipline din planul de învățământ, în urma analizei de cursuri publicate de matematici speciale, dar și a experienței dobândite în decursul activităților didactice. Bibliografia însumează peste 30 de lucrări actuale de specialitate ale unor autori consacrați.
    Am inclus elemente legate de ecuații diferențiale și sisteme de ecuații diferențiale, ce le vor fi de folos studenților în anii superior de studiu, la înțelegerea teoriei circuitelor electrice. Am inclus detalii despre serii Fourier și transformata Fourier, ce constituie instrumente matematice de care studenții se vor folosi la înțelegerea disciplinelor referitoare la procesarea numerică a semnalelor electrice. Transformata Laplace, am prezentat-o cu câteva proprietăți principale și câteva aplicații, ea constituind pentru studenți la fel ca și transformata Fourier un instrument matematic de asociere a unor funcții continue, cu aplicații în rezolvarea multor modele matematice provenite din probleme ce țin de domeniul ingineriei. De asemenea, am prezentat în această carte modalități de rezolvare a ecuațiilor cu derivate parțiale și exemple de ecuații ale fizicii matematice, care le vor fi utile studenților la cursurile unde li se vor preda subiecte despre câmpuri electromagnetice.
    Lucrarea are caracter didactic, dar și științific, și conține atât elemente de matematică fundamentală, cât și elemente de matematică aplicată în inginerie. Este o versiune revizuită și îmbunătățită a cărții „Capitole de matematici speciale”, la care am fost coautor, publicată în Sibiu la Editura Alma Mater în anul 2001 ([2]) și se află în continuă perfecționare.


Conf. univ. dr. Amelia Bucur