CuprinsLaura-Camelia Vîlsan
Managementul serviciilor sociale publice într-o Românie europeană
ISBN 978-606-8030-66-1
Sibiu, 2010
14,5x20,5
cm
136 pag.

      Vorbim atât de mult despre management, încât a devenit un termen comun, o tendinţă socială, un mod de a trăi. Şi asta e un lucru bun fiindcă într-o societate modernă nu putem vorbi despre evoluţie fără să vorbim despre management.
      E o componentă esenţială, fără de care lucrurile nu ar căpăta sens, şi nu ne-am putea gândi nici măcar o secundă la viitor.
      Cartea vorbeşte însă despre un management aparte, desprins din necesitatea de a asigura echilibru pârghiilor sociale publice, în demersul lucid al organizării şi conducerii administrative a statului. Cartea mai vorbeşte şi despre simbioza legislativă a României cu Uniunea Europeană în domeniul serviciilor sociale publice, despre integrarea soluţiilor de management în particularităţile atât de vaste ale României, cât şi despre oameni - comportamente în management şi adaptabilitate la nou.
      Şi cum cea mai bună metodă de a prevedea viitorul este de a-l crea, cartea evidenţiază cum trebuie să arate domeniul asistenţei sociale în următorii ani, pentru a reuşi să abordeze holisitic aria problematicii sociale cu care se confruntă clienţii serviciilor sociale.