CuprinsSimona Maria Cursaru-Herlea
Istoricul conservării şi restaurării - Note de curs
ISBN 978-606-616-031-5
Sibiu, 2011
14,5x20,5
cm
72 pag.

Notele de curs cu privire la Istoricul conservării şi restaurării vin în sprijinul studenţilor de la specializarea Conservare şi Restaurare din cadrul Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, din Sibiu, făcând o scurtă trecere în revistă, sintetizată în şase capitole esenţiale, a aspectelor importante din istoria conservării şi restaurării. Plecând de la Antichitate, pentru care sunt atestate dovezi privind protejarea unor bunuri culturale, trecând prin toate perioadele istorice şi mergând până la începutul secolului XXI, cursul scoate în evidenţă atât problemele constatate în diferite epoci, cât şi realizările perioadelor respective în domeniile protejării, conservării şi restaurării bunurilor culturale. Astfel constatăm că păstrarea responsabilă a valorilor culturale materiale reprezintă o veche preocupare a omenirii, care a devenit însă, mai cu seamă în ultimele decenii, un domeniu ştiinţific de sine stătător în care se implică din ce în ce mai mulţi specialişti, datorită beneficiilor sale majore pentru patrimoniul cultural mondial.