CuprinsMihaela Man, Gabriela-Maria Man
Interdependențe
ISBN 978-606-616-323-1
Sibiu, 2018
14,5x20,5
cm
264 pag.

    Pe parcursul existenței noastre depindem unii de alții pentru a supraviețui, mai ales în prima etapă a vieții noastre, dar depindem de cei din jur și pentru a ne dezvolta, pentru a ne atinge obiectivele profesionale, pentru a ne menține starea de sănătate, pentru a ne trata, pentru a ne simții bine etc. Cel mai adesea structura în interiorul căreia obținem toate acestea este grupul. Grupul este o entitate pe care o întâlnim în numeroase medii și la toate nivelurile, o unitate organizatorică prezentă în existența fiecăruia dintre noi din momentul nașterii până la finalul existenței noastre, prezent într-o formă concretă sau simbolică. De asemenea dincolo de prezența grupurilor în cadrul existenței noastre, importanța lor în dezvoltarea umană, în atingerea scopurilor individuale și colective, în soluționarea unor probleme de natură socială sau personală, în luarea unor decizii etc., nu poate fi contestată în acest moment și aceasta dacă se ținâne cont de rezultatele furnizate de cercetarea științifică. Ținând cont de dependența noastra față de grup și de frecvența interacțiunilor fiecăruia în parte, în cadrul diferitelor grupuri sociale se impune cunoașterea elementelor fundamentale, care stau la baza funcționării lui, dar înainte de toate se impune identificarea unui răspuns cu privire la ce este grupul? Cum poate fi definit și care sunt particularitățile lui.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Grupurile sunt structuri necesare pentru derularea unor game variate de activități sau sarcini, sunt necesare pentru atingerea unor scopuri individuale sau colective. Cu toate acestea ele servesc unui cadru și mai amplu, dacă sunt privite din perspectiva impactului pe care îl au sau îl pot avea asupra stării de sănătate a persoanelor, și de ce nu, a societăților în care acestea sunt integrate. Există o vastă bază de dovezi științifice, care atestă faptul că rolul de membru al grupului sau rolurile de membrii ai grupurilor pe care le deținem au un impact semnificativ la nivelul stării de sănătate fizică și psihică a adolescenților, a persoanelor adulte și a persoanelor vârstinice deopotrivă (...). Spre exemplu Haslam și colab. (2008) au analizat recuperarea pacienților care au suferit un atac vascular cerebral în condițiile în care anterior accestui incident au aparținut mai multor grupuri și condiția în care după atacul vascular cerebral și-au menținut calitatea de membru al acelor grupuri. Studiul a concluzionat că satisfacția în viață a acestor persoane a fost asociată cu menținerea calității de membru în multiple grupuri înainte și după ce atacul vascular a survenit. Cercetarea științifică subliniază de asemenea importanța rolului de membru al grupului în reducerea stresului post traumatic ca urmare a rănirii (...) și în multe alte situații în care a survenit o condiție medicală dezavantajoasă pentru persoane. Recuperarea pacienților, după cum s-a menționat anterior, este asociată cu rolul de membru al grupului sau a grupurilor, dar rolul de membru al grupului sau mai exact numărul de grupuri cărora o persoană le aparține, a fost evidențiat, de asemenea, ca fiind un predictor pentru instalarea depresiei la pacienții în proces de recuperare sau mai simplu spus a avea grupuri sociale numeroase poate fi un protector împortiva depresiei pe parcursul perioadei de recuperare (...); această concluzie, evidențiind relația dintre rolul de membru al grupurilor și starea de sănătate psihică. Calitatea de membru al grupului și grupul în sine au de asemenea un rol semnificativ în maniera în care se iau decizii la nivel personal. De exemplu se poate menționa rolul grupului și a apartenenței la grup în activitățile de planificare a pensionării (...) sau într-o serie de situații de tranziție cum este spre exemplu cea de trecere de la un rol profesional activ la rolul de pensionar (...).
    A fi membru al unui grup este în esență unul dintre elementele definitorii ale condiției umane (...). Prin intermediul rolului/ rolurilor de membrii ai grupului/grupurilor devenim ceea ce suntem, ne conturăm imaginea cu privire la ceea ce suntem sau ar trebui să fim, ne menținem starea de sănătate fizică și psihică sau primim suport în condițiile existenței unei stări de sănătate precară, producem bunuri și servicii, de multe ori, superioare din punct de vedere calitativ și cantitativ, raportat la producerea lor individuală etc. Grupul este în realitate, în cele mai multe cazuri, cadrul în interiorul căruia ne derulăm existența, în condițiile în care există o nevoie umană de a căuta conexiunile sociale, pe de o parte și de a evita izolarea, pe de altă parte (...). În acest context, în cele ce urmează, vor fi făcute câteva referiri cu privire la modalitatea în care se dezvoltă grupurile, mai exact vor fi prezentate stadiile dezvoltării grupului, urmând ca în celelalte două părți să fie abordate aspectele specifice ale grupurilor în cadrul organizațional și în cele care vizează sănătatea mintală și dezvoltarea.