CuprinsAnca Sîrghie • Alexandru Braşovean
Întâlnire pe calea undelor
ISBN 978-973-7865-88-5
Sibiu, 2008
14,5x20,5
cm
264 p.

Literatura este una dintre pârghiile cele mai edificante ale  afirmării identităţii oricărui popor. Cartea aceasta este concepută drept o istorie vie  a literaturii  române prin dialogul radiofonic, păstrat cu structura sa specifică şi uneori având ca repere evenimente ocazionale. Există în substrat un contur cronologic  al faptelor ce compun esenţa  artei cuvântului  românesc,  de la cronicari la scriitorii contemporaneităţii noastre, acum la început de secol XXI. Dar etapizarea fenomenului literar nu încorsetează discursul, orientat  constant  şi dinamic spre relevarea valorilor materiale  şi  spirituale definitorii. Nu lipseşte din carte nici acea necesară conectare a  manifestării literare a românilor diasporei la fluxul afirmării celor mai reprezentativi creatori de proză, poezie şi teatru din ţară, scriitori care vor continua să fie prezentaţi printr-o utilă completare şi într-un viitor volum. Iniţiativa autorilor se fondează pe ideea restituirii importanţei axiologice a binomului  biografie-operă artistică. Fără a se confunda cu manualele şcolare de profil, cartea interviurilor despre scriitori români are o finalitate didactică, de altfel semnalată în  Cuvântul ei introductiv de Ana Blandiana. Autorii oferă un ghid inedit  pentru toţi cei dornici să perceapă fenomenul literar românesc, de la elevii şi studenţii, care se pregătesc de examene în domeniu, la cititorii de toate vârstele, curioşi  să descopere dintr-un alt unghi şi cu instrumente accesibile locul creatorilor de frumos între scriitorii lumii, acum când integrarea  europeană a ţării noastre asigură perspective inedite de afirmare.