Cuprinscoord. Iulia HERMAN, Cornelia STAN, Ioana FLOARE,
Incursiune
în educaţia contemporană
ISBN 978-606-616-021-6
Sibiu, 2011
14,5x20,5
cm
404 pag.

Lucrarea Incursiune în educaţia contemporană cuprinde studiile prezentate la Simpozionul Naţional „Perspective ale calităţii în educaţia contemporană” ediţia a III-a, desfăşurat la Sibiu sub egida Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Extensia Sibiu din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.
Cartea este strucutrată pe patru secţiuni după cum urmează:
• Managementul calităţii în învăţământ
• Pedagogie generală şi didactici speciale
• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
• Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare

Tema centrală a cărţii este calitatea în învăţământul românesc. Potrivit unui studiu publicat de UNICEF în anul 2000 (Defining Quality in Education), educaţia de calitate include:
• Educabili sănătoşi atât fizic cât şi psihic, dispuşi să ia parte la procesul de învăţare şi care beneficiază de sprijinul familiei şi al comunităţii;
• Un mediu sigur, protectiv sensibil la diferenţele de gen şi care asigură resurse şi facilităţi adecvate;
• Conţinuturi reflectate de un curriculum relevant şi materiale didactice pentru achiziţia deprinderilor de bază mai ales in ceea ce priveşte lectura, aritmetica şi abilităţile necesare existenţei cotidiene, precum şi cunoştinte în domenii precum sănătatea, nutriţia, gender, prevenţia HIV/SIDA şi pacea.
• Cadre didactice pregătite să aplice învăţarea centrată pe elev în contextul unui management optim al clasei şi al şcolii. Evaluări bazate pe competenţe în vederea facilitării învăţării şi reducerii dificultăţilor.
• Rezultate care reflectă cu adevărat cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile şi care sunt corelate cu obiectivele educaţionale naţionale şi cu valorile sociale.
Autorii lucrărilor prezentate în acest volum etalează investigaţiile realizate în practica educaţională, oferind sugestii, exemple de bună practică, modele de acţiune şi strategii specifice utilizate în vederea optimizării performanţelor şcolare şi formării personalităţii umane.
Lucrarea de faţă îşi propune să-i inspire pe profesori, institutori, învăţători şi educatoare, să le stârnească curiozitatea de a o citi şi de a declanşa căutări şi chiar inovaţii.
Mulţumim colaboratorilor şi participanţilor pentru implicarea în realizarea acestui proiect.

 

Asist. univ. drd. Iulia Herman