Cuprinscoord. Gheorghe Manolache, Ana Selejan
Hermeneutica fenomenului literar
, vol. 2
ISBN 978-606-616-029-2
Sibiu, 2011
14,5x20,5
cm
332 pag.

      Cel de-al doilea număr al seriei Studia Philologica Doctoralia, gravitând în jurul hermeneuticii fenomenului literar, se doreşte o (re)confirmare a perspectivelor critice, impuse de/prin „discipolii” şcolii doctorale filologice sibiene; cu toţii angrenaţi într-un „proiect deschis” de revedere, absorbire şi revalorificare a ideilor de „estetic” şi „artisitic”, atât cât/aşa cum se pot ele decupa/depista din arhitextura literaturii române moderne şi postmoderne.
     Cele 20 de „puncte de vedere”, diferenţiate ca registru hermeutic, se recunosc – dincolo de pasiunea şi acribia investite în cercetarea fenomenului şi interpretarea specificului literar –, mai cu seamă, în intenţia focalizată asupra recunoaşterii caracterelor proprii specificului literar în texte/opere aparţinând unor şcoli, orientări, grupări şi/sau autori, registre aparent disjucte.
     Cu „studiile pe masă”, se va putea, însă, lesne observa că iniţiativa şcolii doctorale sibiene se bucură şi de atenţia tinerilor cercetători din alte centre de prestigiu (Bucureşti, Timişoara etc.), doctoranzii încercând astfel, împreună, să evadeze din chinghile criticii academice şi ale crieteriilor estetice ferme; chiar dacă acestea par a fi cu mult mai comode, graţie şi simplităţii lor sectare şi reducţioniste.
     Aplicând specificităţii fenomenului literar un dublu tratament, în sensul delimitării sale de celelalte form(ul)e de expresie şi de scrierere şi/sau, mai cu seamă, prin investigarea, pe cont propriu, a exemplarităţii literaturii [„elle-meme”] în ea însăşi [„en tant que telle], constructorii acestui număr mizează pe (re)vederea critică a unor formule hermenutice şi relaţii critice patentate: de la intrinsec şi literatură; imanenţa literaturii ori autonomia esenţei operei literare la relaţia dintre literaritare, literalitate, textualitate samd.
      Atunci când invocam decizia acestor doctoranzi de „a lua distanţă” faţă de „reflex(cţ)ia consacrată” asupra specificului fenomenului literar, aveam în faţă volumul al II-lea HERMENEUTICA FENOMENULUI LITERAR, în integralitate; deja-finalizat, prin grija unui colectiv deosebit de activ şi, mai cu seamă, constructiv, prezent în cadrul sesiunilor/ seminariilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate de/prin Centrulul de Cercetări Filologice şi Interculturale (CCFI), afiliat la Observatoire européen du Plurilinguisme (OEP).
      Suntem convinşi că, dincolo de amestecul de ezitare şi criticism kantian cu/prin care sunt privite „rezistenţele” reducţionismelor de tot felul (perspectivă la care, neconvenţional, aderăm şi noi !), „procesul” şi „progresul” în abordarea specificităţii fenomenului literar sunt însemnele unei despărţiri de tradiţionalul criteriu al „disocierilor” de tot felul : de la cele dintre literatură şi cultură, la cele dintre literar şi nonliterar ; literar şi literal samd.
       Dar şi ale unui „altfel” de început…
                   

prof. univ. dr. George Manolache
Directorul Centrului de Cercetări Filologice şi Interculturale