CuprinsRodica Brad
Gura Râului. Studii etnoculturale
ISBN 978-606-616-481-8
Sibiu, 2022
14,5x20,5
cm
350 pag.

      Relevarea complexităţii vieţii rurale, văzută din interiorul comunităţii din Gura Râului, a constituit obiectivul principal al autoarei Rodica Brad, observator fin al schimbărilor suferite în această comună de‑a lungul timpului. De la meşteşuguri, tradiţii şi obiceiuri, evenimente sociale şi culturale, lucrarea cuprinde, ca într‑un puzzle, cele mai importante aspecte, menite să radiografieze spiritualitatea acestei aşezări transilvane. Gura Râului nu este un sat oarecare, ci un reper în istoria ţăranului român, o împletire între vechi şi nou, dezvăluind evoluţia în timp a locuitorilor ei, emanciparea socială şi culturală, prin aportul fruntaşilor comunităţii şi al intelectualităţii locale. Provenind dintr‑o familie întemeiatoare a satului, Rodica Brad simte pulsul vieţii consătenilor ei, înţelege mentalitatea lor, se implică în evenimentele majore, transmiţându‑ne tot acest mozaic socio‑cultural, într‑o manieră atractivă şi cuprinzătoare.
      Conştientă de importanţa păstrării patrimoniului cultural imaterial, autoarea a realizat interviuri cu seniorii comunei, adevărate tezaure umane vii, identificând tradiţii şi obiceiuri străvechi, specifice locului, consemnându‑le spre neuitare.
      Viaţa spirituală a comunei se derulează în faţa ochilor cititorului atât prin descrierea troiţelor şi a semnificaţiei acestora, cât şi prin bogăţia colindelor, a ritualurilor şi obiceiurilor practicate la marile sărbători. Comunitate profund ortodoxă, Gura Râului a fost slujită de preoţi dedicaţi, ataşaţi de valorile morale şi spirituale ale sătenilor, cum a fost şi preotul Ioachim Munteanu, dar nu numai.
      Ocupaţiile tradiţionale sunt dezvăluite în şapte articole, de la păstorit şi pădurărit până la cel de medicină empirică. Unele dispărute, altele reluate, acestea dovedesc ingeniozitatea şi priceperea localnicilor în valorificarea potenţialului natural al zonei. Meşteşugurile şi‑au pus amprenta şi pe terminologia locală, toponimele din Gura Râului fiind analizate din perspectivă istorică şi culturală, întregind imaginea locurilor descrise.
      Dar, viaţa din Gura Râului este a oamenilor ei, bogaţi sufleteşte, oameni gospodari, care nu s‑au mulţumit doar să‑şi lucreze pământurile, ci au crescut personalităţi demne de menţionat în cultura transilvăneană, graţie şcolii slujită de dascăli vrednici şi lideri spirituali religioşi. Personalităţile din Gura Râului au întregit imaginea acestui colţ de rai, transmisă urmaşilor prin pana autoarei Rodica Brad. Mai sunt multe de spus despre viaţa pe aceste meleaguri şi aşteptăm de la autoare, completarea ei cu noi informaţii, despre oamenii din ziua de azi din Gura Râului, care continuă munca şi tradiţiile înaintaşilor, făcând din această localitate un tărâm de poveste. Lucrarea ne încântă nu numai prin prisma informaţiilor furnizate, dar mai ales prin stilul autoarei, care a filtrat totul prin dragostea ei pentru Gura Râului şi gureni.