CuprinsValerica Sporiş
Gramatică normativă - Note de curs şi aplicaţii
ISBN 978-606-616-111-4
Sibiu, 2014
14,5x20,5
cm
144 pag.

     Cursul de faţă este rezultatul unui demers ştiinţific, însă cu scop educativ, vizând atât dezvoltarea capacităţilor de exprimare (orală şi scrisă) corectă, popularizând normele lingvistice şi literare ale românei actuale, cât şi înţelegerea importanţei limbii pentru dezvoltarea culturii şi păstrarea identităţii naţionale.
     În esenţă, studiul limbii române contemporane implică o componentă teoretico-descriptivă şi una aplicativ-normativă: cunoaşterea gramaticii actuale, a normelor fonetice-fonologice, etimologice, lexical-semantice, morfosintactice şi stilistice, în vederea utilizării corecte, nuanţate şi expresive a limbii. În acest mod, încercăm să ţinem seama de „principiul de responsabilitate publică a lingvistului” (Eugeniu Coşeriu), cultivând exprimarea tuturor celor care doresc acest lucru, îndeosebi a studenţilor, viitori profesori.

Valerica Sporiş