CuprinsMihaela Oleksik (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Grafică asistată de calculator cu aplicabilitate în industria textilă. Îndrumar
ISBN 978-606-616-503-7
Sibiu, 2023
18,2x25,7
cm
160 pag.

      Îmbrăcămintea este un produs foarte vechi, având rol atât pentru a proteja corpul împotriva razelor solare, împotriva frigului, împotriva insectelor, împotriva rănirii, dar și rol de înfrumusețare. Primele produse de îmbrăcăminte au apărut încă de la omul primitiv și erau realizate din piei de animale, frunze sau scoarța copacilor. Apoi acestea au fost înlocuite cu lâna animală și cu produse vegetale, cum sunt bumbacul, inul. Odată cu evoluția societății, și îmbrăcămintea a suferit modificări. Oamenii prezentau interes pentru modă de foarte mult timp, iar calitatea produsului depindea de persoana care îl cosea, manual inițial. Despre industria textilă însă se poate vorbi din jurul anului 1850.
      De la îmbrăcămintea sumară, realizată din șaluri lungi care se înfășurau în jurul corpului, s-a ajuns la produse realizate în fabrici, la scară industrială, pe baza tiparelor, cusute cu ajutorul mașinilor industriale.
      În prezent se produce atât îmbrăcăminte unicat, cât și îmbrăcăminte în serie mică sau în serie mare. Scopul acestei cărți este de a prezenta etapa de pregătire a unei producții industriale, de serie mare, pentru un model de îmbrăcăminte. S-a demonstrat că timpul de producție cel mai scurt, consumul cel mai mic de materie primă și calitatea cea mai bună se obțin pentru produsele confecționate în serie mare, comparativ cu un produs unicat. Acești parametri s-au îmbunătățit continuu datorită experienței dobândite de specialiștii industriei confecțiilor și, cu siguranță, datorită apariției și evoluției permanente a tehnologiei. La momentul actual se lucrează computerizat, începând de la pregătirea producției (tipare realizate cu ajutorul programelor software), croire automată (Cutting process software), și confecționare cu ajutorul roboților.
      Cu toate aceste avantaje pe care le prezintă producția de serie, sunt însă anumite produse care se realizează încă unicat, cum este, în principal, cazul îmbrăcămintei de ocazie. Aceste produse de cele mai multe ori nu sunt realizate în fabrici, ci sunt realizate în ateliere mici.
      Astfel, având în vedere faptul că, în ziua de astăzi, producția se realizează preponderent la scară industrială, impactul pe care parametrii folosiți în producție îl au asupra timpului și costului final este semnificativ. Din această cauză, o bună pregătire a producției este esențială pentru utilizarea eficientă a resurselor necesare stadiului de finalizare a produsului, iar optimizarea procesului de proiectare printr-o cât mai bună cunoaștere a interacțiunii acestor parametri în raport cu rezultatul așteptat este de o importanță majoră. În acest sens, dezvoltarea industriei textile a dus, implicit, la existența unor fluxuri de lucru și instrumente specializate pentru gestionarea optimizărilor specifice etapei de proiectare.
      Avantajele implicării calculatorului în realizarea tiparelor sunt dintre cele mai numeroase, printre care posibilitatea replicării cu ușurință a unui set de tipare, precum și efectuarea de încadrări rapide și eficiente din mai multe puncte de vedere, ceea ce conferă producției dinamism și scalabilitate. Pentru exploatarea întregului potențial al programelor de gestionare a proiectării sunt, astfel, foarte importante atât cunoștințe generale legate de interacțiunea cu mediul digital, cât și aptitudini specifice utilizării anumitor programe implicate cel mai des în proiectarea și pregătirea producției unor confecții textile.
      În secțiunile următoare, vor fi prezentate în detaliu multiple scheme de lucru pentru parcurgerea diverselor etape aferente pregătirii lansării în lucru a unei producții de serie, precum și o scurtă descriere a suportului teoretic utilizat în modelarea diverselor situații întâlnite pe parcursul acestor lucrări.