Cuprinseditor Cornel Crăciun
Frumos versus urât artistic – o abordare estetică
ISBN 978-606-616-149-7
Sibiu, 2014
14,5x20,5
cm
244 pag.

      Activitatea publicistică a studenţilor specializării Conservare-Restaurare operă de artă atinge o nouă bornă valorică în intenţia de valorificare a resurselor intelectuale ale domeniului creator. Volumul de faţă reprezintă o aplicaţie a cursului de „Estetică” şi vine în continuarea cercetărilor anterioare dedicate categoriei graţiosului. De această dată miza este cu totul alta şi se aplică relaţiei dihotomice dintre frumos şi urât. Structural, lucrarea se derulează pe cele două dimensiuni ale posibilei lecturi hermeneutice ale realităţii, fiecare dintre acestea posedând propriile argumente axiologice.
      Trecând în revistă conţinutul prezentei apariţii subsumate activităţii Seminarului de Istorie a Artei, putem face cel puţin trei remarci cu caracter generalizator. Prima dintre acestea se referă la prioritatea prestaţiilor feminine în economia lucrării. Acest lucru se datorează structurii funcţionale a anilor de studiu în specializarea Conservare-Restaurare operă de artă şi, în subsidiar, traduce modul de implicare în susţinerea proiectelor de cercetare la nivel studenţesc. A doua constatare se referă la „supremaţia” domeniului pictural în susţinerea efortului editorial, fapt ce traduce afinităţile elective ale semnatarilor textelor şi – poate – uşurinţa de abordare a acestui domeniu artistic. În fine, cea de a treia remarcă are în vedere interesul marcant pentru istoria artei universale (lucru perfect valabil în condiţiile actualei globalizări) în detrimentul sectorului referenţial naţional. Ca şi în cazul precedentelor excursuri interpretative am enunţat doar tema generală de studiu, studenţii având totala libertate de alegere a subiectului şi de punere în pagină a acestuia.
      Colectivul care a dus la bun sfârşit acest travaliu interpretativ este acelaşi care, la debutul anului 2014 redacta conţinutul volumului dedicat picturii secolelor XIX-XX. Dacă atunci era vorba despre o aplicaţie la cursurile de Istoria artei universale şi Istoria artei româneşti (în seria de publicaţii „Caietele Vătăşianu”), prezentul volum se constituie ca o extensie a seminariilor disciplinei Estetica. Toţi semnatarii textelor conţinute în lucrarea de faţă fac parte din anul III Conservare-Restaurare operă de artă.
      Referindu-ne strict la sumarul acestui volum trebuie să atragem atenţia asupra câtorva aspecte particulare. O posibilă placă turnantă a lucrării se regăseşte în textele elaborate de către studenta Raluca Tobias. Analizele ei, aplicate universului monştrilor, surprind – ca într-o oglindă magică – reflexele pozitive şi negative ale subiectului enunţat. Posibilele trimiteri la personajul Alice şi la lumea pe care aceasta o descoperă produc o veritabilă stare de bine. Pe aceeaşi linie şi la un nivel interpretativ similar se situează Adriana Suciu şi Elisabeta Toader, prima cu trimiterile la statuaria greacă şi grotescul lui Bosch, cealaltă la mitologia botticelliană şi vrăjitoria în variantă feminină. Pline de conţinut şi idei originale sunt formulele operate de Diana Cîntec cu referinţă la creaţiile lui Vermeer şi Goya, cele ale lui Paul Langa la madonele lui Rafael şi opera lui Bruegel, ale Mariei Simina Paraschiv la peisagistica romanticului german Caspar David Friedrich şi la grotescul în varianta lui Velázquez. O atenţie specială se cuvine acordată articolelor semnate de Lavinia Părău şi Gabriel Ciolan ce fac trimitere expresă la universul ideatic autohton.
      În concluzie, socotesc această a treia apariţie în seria „Cedonia” (dedicată studiilor de formaţie estetică) ca fiind o autentică reuşită a discursului tipărit studenţesc sibian şi ţin să-i felicit, o dată în plus, pe cei cuprinşi în proiect pentru calitatea muncii intelectuale depuse.

      conf.univ.dr. Cornel Crăciun